Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Bartosz Łanucha

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA ANALIZY MATEMATYCZNEJ
Telefon
(081) 537-61-13
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w pokoju 327 (budynek A).


Podczas sesji:


Czwartek, 13.02.2020, godz. 1100-1300


 


 


 


 

Ogłoszenia

-------------------------------------------------

 

PLAN ZAJĘĆ

Semestr zimowy 2019/2020

 

WTOREK

14:00-16:00 Analiza matematyczna I (I mat dz lic) LB , s. 133

17:00-19:30 Matematyka (I biotech dz lic) WY, s. kolumnowa (Wydz. Biologii)

 

CZWARTEK

14:00-16:00 Analiza matematyczna I (I mat dz lic) LB , s. 132