Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Pyzara

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA NAUCZANIA MATEMATYKI I INFORMATYKI
Telefon
81 537 61 17
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Godziny konsultacji: 


poniedziałek 11-12


środa 12-14:45

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5/ pok. 910 (budynek C)
20-031 Lublin

Działalność naukowa

Zajęcia w semestrze letnim r. akad. 2022/2023:

  1. Analiza matematyczna (KW) I inf., poniedziałek 14.00-15.30
  2. Analiza matematyczna (KW) I inf., poniedziałek 16.00-17.30
  3. Seminarium magisterskie, I naucz. mat. i inf. II st., poniedziałek 17.45-18.30
  4. Seminarium magisterskie, II naucz. mat. Inf. II st., wtorek 17.00-17.45
  5. Podstawy algebry i teorii liczb (KW), I naucz. mat. inf., środa 14.45-16.15

                                 

 

Lista wybranych publikacji:

 1. A. Pyzara, B. Bylina, J. Bylina „The influence of a matrix condition number on iterative methods’ convergence”, Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems, 2011, s. 459-464.
 2. A. Pyzara „Algorithmisation in teaching mathematics”, Didactica Mathematicae, vol. 34, 2012, s. 51-68.
 3. A. Pyzara ,,Modelowanie matematyczne sytuacji znanej z życia codziennego’’, Współczesne problemy nauczania matematyki, 5, 2014, s. 233-255.
 4. A. Pyzara „Algorytmizacja jako umiejętność matematyczna” w: „Informatyka w Edukacji Informatyka dla wszystkich od najmłodszych lat” red.: A. Kwiatkowska, M. Sysło, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, s. 43-57.
 5. A. Pyzara ,,Many faces of mathematical modelling”, Scientific Issues Jan Długosz University in Częstochowa, Mathematics XIX, 2014, s. 129–141.
 6. A. Pyzara ,,Przyszli nauczyciele wobec modelowania matematycznego” Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia VI, 2014, s. 121 – 136.
 7. A. Pyzara “Creating an algorithm of a real-life situation as a form of mathematical modeling” Didactics of Mathematics, 11(15), 2014, s. 25-42.
 8. A. Pyzara "Algorithmization as mathematical activity and skill", Didactica Mathematicae, vol. 40, 2018, s. 97–117.
 9. A. Pyzara "Algorithmization as mathematical activity and skills in connection with mathematical modelling”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia 10, 2018, s. 139 – 155.
 10. A. Pyzara, E. Jackowska-Boryc "Znaczenie informacji zwrotnej w nauczaniu matematyki", W: Współczesne problemy nauczania matematyki. 8, 2020, Fundacja "Matematyka dla Wszystkich", s.29-54, ISBN 978-83-944402-2-0
 11. A. Pyzara "Critical thinking of students in the process of generalizationW: Critical thinking in Mathematics: Perspectives and Challenges / Maj-Tatsis Bożena , Tatsis Konstantinos (red.), 2021, Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski, s.174-185, ISBN 978-83-7996-903-6
 12. A. Pyzara "Difficulties of students with critical thinking during proving" W: Critical thinking practices in mathematics education and beyond / Maj-Tatsis Bożena , Tatsis Konstantinos (red.), 2022, Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s.193-203, ISBN 978-83-8277-013-1