Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Alina Kargol

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI
Telefon
815376261
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Zakład Zastosowań Matematyki


Konsultacje


poniedziałek 16.15 --  17.15


środa 14.15 – 16.15


 Uwaga: Na ze względu na dużą liczbę zainteresowanych studentów konsultacje w środę 23.01.2019 r. odbędą się w sali FVI


Zajęcia


poniedziałek 12.30 – 14.00  Matematyka KW I r. chemii kryminalistycznej st. dz. lic. s. 121     (Wydział Chemii, budynek Duża Chemia)


poniedziałek 14.00 – 16.15  Matematyka KW I r. chemii podstawowej i stosowanej st. dz. lic. s. 121   (Wydział Chemii, budynek Duża Chemia)


 


 środa 10 – 12                       Seminarium Zakładu Zastosowań Matematyki s. 240


 środa 12.00 – 14.15             Matematyka KW I r. inżynierii nowoczesnych materiałów s. F6


 czwartek 13.00 -  14.30       Matematyka KW I r. bioanalityki st. dz. lic s. 136B


(Wydział Biologii i Biotechnologii)


czwartek 14.30 -  16.00       Matematyka KW I r. biologii niespecjalistycznej st. dz. lic. s.136B    (Wydział Biologii i Biotechnologii)


 


  sobota, niedziela (według planu zjazdów studiów zaocznych)     Seminarium magisterskie II r. matematyka st. zao. uz. s.6