Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Dorota Dudek

Stanowisko
specjalista
Jednostki
SEKRETARIAT INSTYTUTU MATEMATYKI
Telefon
81 537 61 69
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 pokój 227, budynek A


 


 


 


 

O sobie

 

Godziny pracy: 6.45-14.45, pokój 227 Instytut Matematyki

Zakres obowiązków na stanowisku asystenta Dyrektora Instytutu Matematyki

1. Obsługa sekretarska i kancelaryjna Dyrekcji Instytutu Matematyki.

2.  Obsługa Rady Naukowej Instytutu Matematyki.

3. Prowadzenie spraw związanych z przewodami i postępowaniami naukowymi, w tym obsługa administracyjna, weryfikacja dokumentów dotyczących kolejnych etapów oraz raportowanie w systemie POLON przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych, obsługa administracyjna promocji doktorów i doktorów habilitowanych, przygotowanie dokumentacji do archiwum.

4. Obsługa kadrowa pracowników podległych Dyrektorowi Instytutu Matematyki, w tym ich delegacji.

5. Organizacja i koordynacja procesu oceny oraz monitoring osiągnięć pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w kontekście okresowej karty oceny pracownika (zaproszenia, komisje, pisma informujące o ocenie).

6. Nagrody i odznaczenia (sprawdzenie pod względem formalnym wniosków).

7. Obsługa administracyjna procesów przyznawania urlopów naukowych.

8.  Monitorowanie części badawczej budżetu Instytutu Matematyki.

9. Obsługa administracyjna wyjazdów zagranicznych pracowników i przyjazdów gości.

10. Wsparcie administracyjne konferencji krajowych i zagranicznych oraz innych wydarzeń organizowanych w Instytucie Matematyki.

11. Administrowanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym.

12. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do realizacji obowiązków służbowych.

13. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrekcję Instytutu Matematyki, Dziekana i Kierownika Administracji Wydziału.