INoKSiM- Publikacja w Palgrave Macmillan

W październiku 2021 roku prestiżowe angielskie wydawnictwo Palgrave Macmillan opublikowało książkę Etiquette in Slavic Online Communities, w której profesor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, dr hab. Danuta Kępa-Figura, opublikowała rozdział teoretyczny Speech Etiquette and Types of Communicative Behavior in Virtual Communities. Książka ta jest owocem szeroko zakrojonych badań komunikacji słowiańskich społeczności internetowych, prowadzonych przez badaczy z Rosji, Polski, Litwy, Słowacji i Białorusi pod kierunkiem profesor Lilii R. Duskajevej z Państwowego Uniwersytetu Petersburskiego w ramach prac Komisji Mediolingwistycznej Międzynarodowego Komitetu Slawistów.

Książka Etiquette in Slavic Online Communities może zainteresować badaczy zajmujących się komunikacją online – m.in. medioznawców, językoznawców, socjologów i kulturoznawców. W opracowaniu rozróżniono dwie kategorie odzwierciedlające relacje między stronami komunikacji - etykietę językową i grzeczność językową. Przedmiotem zainteresowania autorów publikacji uczyniono etykietę językową obowiązującą w komunikacji online w językach słowiańskich – polskim, słowackim, rosyjskim i białoruskim. W rozdziale napisanym przez Danutę Kępę-Figurę zwrócono uwagę na uzależnienie etykiety językowej obowiązującej w społecznościach wirtualnych od dominującego w nich typu zachowania komunikacyjnego – fatycznego lub informacyjnego. Adres bibliograficzny:

Danuta Kępa-Figura, Speech Etiquette and Types of Communicative Behavior in Virtual Communities, [w:] Speech Etiquette in Slavic Online Communities, ed. Lilia Duskaeva, Publisher Palgrave Macmillan, eBook ISBN 978-3-030-81747-3, DOI 10.1007/978-3-030-81747-3, Hardcover ISBN 978-3-030-81746-6, Edition Number 1.

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    2 listopada 2021