INoKSiM patronem honorowym międzynarodowej konferencji „Wyzwania współczesnego publikowania”

W dniach 25–26 maja 2023 r. na Politechnice Lubelskiej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Wyzwania współczesnego publikowania”, zorganizowana przez Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Lubelskiej, pod patronatem honorowym Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach.

fot. Renata Malesa

Konferencję otworzyły: dr Katarzyna Weinper - dyrektor Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Lubelskiej oraz prof. dr hab. Iwona Hofman - dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach. Pracownicy Instytutu: pani Dyrektor oraz dr hab. Anita Has-Tokarz, prof. UMCS uczestniczyły również w pracach Rady Naukowej konferencji, a dr Renata Malesa moderowała sesję Dobre praktyki w publikowaniu.

W wydarzeniu  udział wzięło ponad 100 uczestników, reprezentujących ośrodki z Polski i zagranicy, m.in.: University of Groningen Press, Instytut Badań Literackich PAN, Politechnikę Lubelską, Stowarzyszenie EBIB, Politechnikę Gdańską, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, University of Nebrasca–Lincoln, Royal Danish Library, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, University of Cambridge, Vistula University, Vilnius University, Uniwersytet Opolski.      

Problematyka konferencji koncentrowała się wokół zagadnień publikowania naukowego, tradycyjnego i elektronicznego (platformy wydawnicze), szans i wyzwań pojawiających się przed modelem otwartego dostępu (licencje Creative Commons), dostosowania polityki wydawniczej do zachodzących przemian (wymogi ministerialne) oraz współpracy wydawców z czasopismami naukowymi (aplikowanie do baz indeksacyjnych). W programie pojawiły się również referaty poszerzające wiedzę na temat zasad etycznych i dobrych praktyk w publikowaniu naukowym.

Obrady odbywały się w czterech sesjach: Platformy wydawnicze – wady i zalety użytkowaniaDobre praktyki w publikowaniu, Współpraca redakcji czasopisma i wydawnictwa oraz Modele publikowania. Wydarzeniu towarzyszyły wystąpienia partnerów merytorycznych: Elsevier, Wydawnictwa Naukowego PWN, EBSCO, Arfido, Wydawnictwa Helion, Taylor &Francis Group oraz sesja posterowa.  

Cieszymy się, że w ramach współpracy partnerskiej Instytutu z Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Lubelskiej mogliśmy wziąć udział w tym ważnym dla środowiska akademickiego wydarzeniu i czynnie włączyć się w światową dyskusję na temat standardów publikowania naukowego.


Transmisję z konferencji można obejrzeć pod LINKIEM.


Tekst: dr Renata Malesa

    Aktualności

    Data dodania
    15 czerwca 2023