Dyrektor Instytutu uczestnikiem konferencji w Ambasadzie Francji w Polsce

Na zdjęciu Profesor Iwona Hofman i Ambasador Francji Frederic Billet

W dniu 26 maja 2023 r. prof. dr hab. Iwona Hofman, Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społeczej i Mediach UMCS wzięła udział w międzynarodowej konferencji pt. Hołd złożony Michelowi Hellerowi: spojrzenie nonkonformisty na Rosję. Organizatorem konferencji była Ambasada Francji w Polsce oraz Ośrodek Kultury Francuskiej UW.

Konferencja dotyczyła współpracy Michała Hellera z Jerzym Giedroyciem oraz dorobku prof. Hellera jako historyka sowieckiej Rosji. Obradom przysłuchiwał się syn Profesora Hellera, Leonid Heller. Organizacja tej konferencji jest dowodem na stałą współpracę Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu, UMCS i Ambasadą.

    Aktualności

    Data dodania
    26 maja 2023