dr Leszek Gęsiak


Komisja habilitacyjna


przewodniczący – prof. dr hab. Michał Drożdż – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
sekretarz komisji – dr hab. Anita Has-Tokarz– Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
recenzent – prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski- Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
recenzent – dr hab. Agnieszka Hess – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
recenzent – dr hab. Maria Rółkowska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
recenzent – prof. dr hab. Janusz Adamowski – Uniwersytet Warszawski
członek komisji – dr hab. Grażyna Stachyra - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Harmonogram


Wszczęcie: 13.08.2020
Powołanie Komisji: 20.11.2020
Uchwała Komisji: 20.11.2020
Uchwała Rady Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach: 12.03.2021

Postępowanie zakończone