dr Katarzyna Drąg


Komisja habilitacyjna


Przewodnicząca: prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek – Uniwersytet Warszawski
Sekretarz komisji: dr hab. Danuta Kępa-Figura – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Recenzenci:
prof. dr hab. Tadeusz Kononiuk – Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
dr hab. Marek Chyliński – Uniwersytet Opolski
dr hab. Małgorzata Laskowska – Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
Członek komisji: dr hab. Jan Pleszczyński – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Harmonogram

Wszczęcie: 10.11.2021

Powołanie Komisji: 11.02.2022

Uchwała Komisji: 10.05.2022

Uchwała Rady Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach: 13.05.2022


Postępowanie zakończone

Załączniki