dr Agnieszka Walecka-Rynduch


Komisja habilitacyjna


 

1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Beata Ociepka – Uniwersytet Wrocławski
2. sekretarz komisji – dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
3. recenzent – dr hab. Ewa Marciniak – Uniwersytet Warszawski
4. recenzent – prof. dr hab. Stanisław Michalczyk – Uniwersytet Śląski w Katowicach
5. recenzent – dr hab. Danuta Kępa-Figura - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
6. członek komisji – dr hab. Maria Nowina-Konopka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
7. członek komisji – prof. dr hab. Iwona Hofman  - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Harmonogram


1. Wszczęcie: 15.04.2019 r.
2. Powołanie Komisji: 03.12.2019 r.
3. Uchwała Komisji: 17.02.2020 r.
4. Uchwała Rady Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach: 06.03.2020 r.

 

Postępowanie zakończone

    Autor
    Artur Popławski