Roczny kurs przygotowawczy do studiów w Polsce - rekrutacja

Trwa rekrutacja kandydatów na roczny kurs języka polskiego dla cudzoziemców przygotowujący do podjęcia studiów w języku polskim organizowany w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w roku akademickim 2022/2023. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem polonia@umcs.pl lub numerem telefonu (+48) 81 537 28 76. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 31 sierpnia 2022 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. Liczba miejsc ograniczona!

Informacje o kursie w języku ukraińskim:

https://www.umcs.pl/uk/novini,11827,r-cnii-p-dgotovcii-kurs-do-navcanny-u-vuzak-pol-s-,44472.chtm

Informacje o kursie w języku angielskim: 

https://www.umcs.pl/en/news,8082,one-year-polish-language-course-for-foreigners,32255.chtm

Informacje o kursie w języku rosyjskim:

https://www.umcs.pl/ru/novosti,19830,intensivnyi-godovoi-kurs-pol-skogo-yzyka,91626.chtm

Informacje na temat rocznego kursu przygotowawczego do studiów wyższych w Polsce

Kurs przeznaczony jest dla osób polskiego pochodzenia mieszkających za granicą i obcokrajowców. Kurs stwarza możliwość intensywnego uczenia się języka polskiego dla osób początkujących oraz osób znających już w mniej lub bardziej zaawansowanym stopniu język polski. Zajęcia odbywają się w grupach o zróżnicowanych poziomach, stosownie do stopnia znajomości języka polskiego – poziom A1-A2, B1, B2, C1.

W ramach przygotowania do studiów w Polsce proponujemy również dodatkowe zajęcia specjalistyczne z takich przedmiotów jak matematyka, historia, geografia, język angielski (do wyboru, w zależności od potrzeb). Zajęcia specjalistyczne nauczane są od II semestru.

Kurs trwa od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r., obejmuje dwa semestry. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, po 5-7 godzin akademickich dziennie. Liczba godzin ogółem: 810. Po zakończeniu rocznego kursu przygotowawczego uczestnicy zdają egzaminy końcowe, otrzymują zaświadczenia i samodzielnie ubiegają się o przyjęcie na studia na wybranej uczelni.

Opłata za kurs wynosi 2 200 euro. Jest to opłata tylko za naukę. Koszty wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia itp. uczestnicy kursu pokrywają we własnym zakresie. Opłata musi zostać przekazana na konto Centrum przed rozpoczęciem kursu. Przed jej przekazaniem należy zasięgnąć szczegółowych informacji na temat formalności wizowych w Konsulacie RP w miejscu zamieszkania. Opłata za kurs może zostać podzielona na 2 raty, osoby posiadające Kartę Polaka lub inny dokument, wydany przez konsulat, potwierdzający polskie pochodzenie mogą ubiegać się o 30% zniżki.

Zgłoszenia (formularz do pobrania poniżej) należy przysyłać na nasz adres mailowy, na kurs nie jest prowadzona rejestracja elektroniczna. Po otrzymaniu formularza prześlemy kandydatowi dalsze informacje.

Wymagane dokumenty (dokumenty przyjmujemy drogą mailową w formie skanów):

  • podanie o przyjęcie na kurs (wzór wysyłamy mailem)
  • polisa ubezpieczenia medycznego na cały okres pobytu w Polsce
  • potwierdzenie dokonania opłaty za cały kurs lub pierwszy semestr 
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej z tłumaczeniem na język polski (można dosłać przed rozpoczęciem kursu) 

Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na kurs, na podstawie którego można ubiegać się o wizę, wystawiamy po otrzymaniu wymaganych dokumentów i opłaty. 

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 31 sierpnia 2022 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. Liczba miejsc ograniczona!

Istnieje możliwość zakwaterowania w domu studenckim, opłata za miesiąc od osoby to 430-520 zł za miejsce w pokoju dwuosobowym (zależy od standardu). Miesjca w akademikach są gwarantowane wyłącznie dla osób, ktore dokonały opłaty za naukę. Wystawiamy zaświadczenia potwierdzające rezerwację miejsca w akademiku. 

Osoba do kontaktu: Ewelina Mitkowska-Musiatewicz, telefon: (+48) 81 537 28 76, e-mail: polonia@umcs.pl

    Aktualności