Roczny kurs przygotowawczy do studiów w Polsce - rekrutacja

Rozpoczynamy rekrutację kandydatów na roczny kurs języka polskiego dla cudzoziemców przygotowujący do podjęcia studiów w języku polskim organizowany w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w roku akademickim 2023/2024. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem polonia@umcs.pl lub numerem telefonu (+48) 81 537 28 76. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 31 sierpnia 2023 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. Liczba miejsc ograniczona!

Informacje o kursie w języku ukraińskim:

https://www.umcs.pl/uk/novini,11827,r-cnii-p-dgotovcii-kurs-do-navcanny-u-vuzak-pol-s-,44472.chtm

Informacje o kursie w języku angielskim: 

https://www.umcs.pl/en/news,8082,one-year-polish-language-course-for-foreigners,32255.chtm

Informacje o kursie w języku rosyjskim:

https://www.umcs.pl/ru/novosti,19830,intensivnyi-godovoi-kurs-pol-skogo-yzyka,91626.chtm

Informacje na temat rocznego kursu przygotowawczego do studiów wyższych w Polsce

Kurs przeznaczony jest dla osób polskiego pochodzenia mieszkających za granicą i obcokrajowców. Kurs stwarza możliwość intensywnego uczenia się języka polskiego dla osób początkujących oraz osób znających już w mniej lub bardziej zaawansowanym stopniu język polski. Zajęcia odbywają się w grupach o zróżnicowanych poziomach, stosownie do stopnia znajomości języka polskiego – poziom A1-A2, B1, B2, C1.

W ramach przygotowania do studiów w Polsce proponujemy również dodatkowe zajęcia specjalistyczne z takich przedmiotów jak matematyka, historia, geografia, język angielski (do wyboru, w zależności od potrzeb). Zajęcia specjalistyczne odbywają się od II semestru.

Kurs trwa od 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2024 r., obejmuje dwa semestry. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, po 5-7 godzin akademickich dziennie. Liczba godzin ogółem: 810. Po zakończeniu rocznego kursu przygotowawczego uczestnicy zdają egzaminy końcowe, otrzymują zaświadczenia i samodzielnie ubiegają się o przyjęcie na studia na wybranej uczelni.

Opłata za kurs wynosi 2 200 euro. Jest to opłata tylko za naukę. Koszty wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia itp. uczestnicy kursu pokrywają we własnym zakresie. Opłata za kurs lub I semestr musi zostać przekazana na konto Centrum przed rozpoczęciem kursu. Przed jej przekazaniem należy zasięgnąć szczegółowych informacji na temat formalności wizowych w Konsulacie RP w miejscu zamieszkania. Opłata za kurs może zostać podzielona na 2 raty, osoby posiadające Kartę Polaka lub inny dokument, wydany przez konsulat, potwierdzający polskie pochodzenie mogą ubiegać się o 30% zniżki.

Zgłoszenia (formularz do pobrania poniżej) należy przysyłać na nasz adres mailowy. Po otrzymaniu formularza prześlemy kandydatowi dalsze informacje.

Wymagane dokumenty (dokumenty przyjmujemy drogą mailową w formie skanów):

  • podanie o przyjęcie na kurs (wzór wysyłamy mailem)
  • polisa ubezpieczenia medycznego na cały okres pobytu w Polsce
  • potwierdzenie dokonania opłaty za cały kurs lub pierwszy semestr 
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej z tłumaczeniem na język polski (można dosłać przed rozpoczęciem kursu) 

Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na kurs, na podstawie którego można ubiegać się o wizę, wystawiamy po otrzymaniu wymaganych dokumentów i opłaty. 

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 31 sierpnia 2023 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. Liczba miejsc ograniczona!

Istnieje możliwość zakwaterowania w domu studenckim, opłata za miesiąc od osoby to 450-580 zł za miejsce w pokoju dwuosobowym (zależy od standardu). Miesjca w akademikach są gwarantowane wyłącznie dla osób, ktore dokonały opłaty za naukę i przydzielane według kolejności opłat, do wyczerpanai limitu miejsc. Wystawiamy zaświadczenia potwierdzające rezerwację miejsca w akademiku. 

Osoba do kontaktu: Ewelina Mitkowska-Musiatewicz, telefon: (+48) 81 537 28 76, e-mail: polonia@umcs.pl

    Aktualności