Kurs semestralny - godziny zajęć/ Timetable for Erasmus students

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z języka polskiego dla studentów Programu Erasmus i uczestników indywidualnych zaplanowane są jako zajęcia stacjonarne w dwóch grupach:

GRUPA I (sala I w budynku CJKP/ room no I)

poniedziałek (Monday) 17.00 - 19.30, dr Aleksandra Dziak

środa (Wednesday) 18.00-20.30, dr Agnieszka Trześniewska-Nowak 

zajęcia rozpoczną się 17 października/classes start on October 17

GRUPA II (sala I w budynku CJKP/room no I)

wtorek (Tuesday) 18.00-20.30, mgr Anna Chrupczalska-Laskowska

czwartek (Thursday) 17.00-19.30, mgr Anita Krakowiak

zajęcia rozpoczną się 18 października/classes start on October 18

Łączna liczba godzin zajęć: 60 godzin akademickich, 4 punkty ECTS.

    Aktualności