Wykłady z odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich i doktorantów. HR Excellence in Research.

W dniach 23-24 marca br. odbyły się wykłady z odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich i doktorantów.

Wykłady na platformie MS Teams poprowadzila Pani prof. dr hab. Katarzyna Dudka – Rzecznik Praw Akademickich UMCS, Kierownik Katedry Postępowania Karnego UMCS.

W trakcie wykładów zostanły poruszone następujące zagadnienia:

  • podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej
  • charakterystyka postępowania dyscyplinarnego
  • prawa i obowiązki uczestników postępowania dyscyplinarnego
  • skutki orzeczenia kary dyscyplinarnej.

Organizatorem wykładów było Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z Zespołem Monitorującym ds. wdrażania Strategii HR Excellence in Research na UMCS.

Pani Rzecznik Praw Akademickich UMCS oraz wszystkim Uczestnikom jeszcze raz dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane na naszej Uczelni w ramach wdrażania Strategii HR Excellence in Research.

    Aktualności

    Data dodania
    24 marca 2021