Wykład dotyczący problemu mobbingu w pracy - realizowany w ramach Strategii HR Excellence in Research

Kolejne wydarzenie w ramach realizacji Strategii HR Excellence in Research na UMCS

W dniu wczorajszym na platformie MS Teams odbył się wykład poświęcony problemowi mobbingu w miejscu pracy.

Wykład oficjalnie otworzył Pan Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Wiesław Gruszecki zaś poprowadziła Pani Prof. Anna Kosut  - Kierownik Katedry Prawa Pracy UMCS.

Wykład został zorganizowany w trosce o stworzenie jak najbardziej przyjaznego środowiska pracy oraz podniesienie świadomości pracowników UMCS. 

W trakcie wykładu zostaały poruszone następujące zagadnienia:

  • Istota i cechy mobbingu (pozaprawne ujęcie zjawiska).
  • Prawna regulacja mobbingu: elementy definicji (uporczywność i długotrwałość działań mobbingowych oraz ich cel), kwalifikacja określonych zachowań jako mobbing (z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.
  • Uprawnienia pracownika z tytułu mobbingu.
  • Znaczenie zakładowych procedur antymobbingowych.

Pani Profesor Annie Kosut dziękujemy za przygotowanie bardzo interesującego wykładu a uczestnikom za udział. 

Zapraszamy na kolejne wydarzenia realizowane w ramach wdrażania Strategii HR Excellence in Research na UMCS!

 

    Aktualności

    Data dodania
    27 kwietnia 2021