Wspólne projekty badawcze z Francją lub Niemcami - zbliża się koniec naboru wniosków

Już tylko do 30 czerwca można aplikować o środki w ramach naborów na wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Niemcami oraz pomiędzy Polską z Francją PHC Polonium.

Celem naborów w ramach wspólnych projektów badawczych, jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców. Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego. Finansowanie jest przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów polskich naukowców w kraju partnera.

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Francją PHC Polonium

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez Wnioskodawców z Polski i partnerów z Francji, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi.

Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań.

Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł. Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez francuskich partnerów do Campus France oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i we Francji.

Wnioski złożone w Polsce i we Francji powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

Nabór prowadzony jest do 30 czerwca 2022 r. do godz. 15:00 (czasu lokalnego dla Warszawy).

Szczegółowe informacje

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską z Niemcami

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi.

Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań.

Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł. Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Niemiec do DAAD oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Niemczech.

Wnioski złożone w Polsce i w Niemczech powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

Nabór prowadzony jest do 30 czerwca 2022 r. do godz. 15:00 (czasu lokalnego dla Warszawy).

Szczegółowe informacje

Źródło: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/wspolne-projekty-badawcze-z-francja-lub-niemcami-zbliza-sie-koniec-naboru-wnioskow 

    Aktualności

    Data dodania
    20 czerwca 2022