Wizyta studyjna UMCS w Oslo Metropolitan University

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie zastosowania e-learningu w efektywnym nauczaniu oraz nowoczesnych metod zarządzania projektami krajowymi i międzynarodowymi to wybrane elementy bogatego programu wizyty studyjnej przedstawicielek Wydziału Politologii i Dziennikarstwa oraz Centrum Współpracy Międzynarodowej w Oslo Metropolitan University (OsloMet).

Zespół z UMCS, pod kierunkiem prof. Lidii Pokrzyckiej z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Wydziału Politologii i Dziennikarstwa, miał możliwość zapoznania się ze misją, strategią, strukturą oraz dotychczasowymi osiągnięciami OsloMet. Prof. Lidia Pokrzycka oraz Prof. Robert Wallace Vaagan, Profesor Media Studies, Journalism and Intercultural Communication OsloMet, koordynator wizyty studyjnej w norweskim uniwersytecie, przedstawili efekty dotychczasowej współpracy.

Naukowcy i pracownicy administracji zaprezentowali m.in. sukcesy OsloMet, również w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, m.in. w ramach Programu Horyzont 2020 oraz aplikowania o dotacje w nowych naborach Programu Horyzont Europa.

W czasie spotkań i prezentacji przedstawicielki UMCS dzieliły się również własnymi doświadczeniami z przygotowywania i realizacji projektów z komponentem edukacyjnym oraz badawczym. Udało się nawiązać również kontakty, które mają szansę przynieść konkretne efekty w postaci wspólnych aplikacji UMCS i OsloMet do programów międzynarodowych w zakresie edukacji oraz badań  z wykorzystaniem rozwiązań, stosowanych w OsloMet.

Film podsumowujący pobyt do obejrzenia w serwisie YouTube

Wizyta w Oslo, w dniach 25–29.04.2022 roku, była realizowana w ramach projektu „Nowoczesne metody nauczania i zarządzania projektami”, finansowanego z Programu Edukacja FRSE (Komponent I).

    Aktualności

    Data dodania
    10 maja 2022