Webinarium: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość stosunków polsko-ukraińskich w kontekście podmiotowości Europy Środkowej

Centrum Europy Wschodniej wraz z Instytutem Nauk o Polityce i Administracji UMCS zorganizował II międzynarodową konferencję pn. "Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość stosunków polsko-ukraińskich w kontekście podmiotowości Europy Środkowej"

Niniejsza konferencja była realizowana w ramach zadania publicznego pod nazwą „Dziedzictwo Piłsudskiego i Petlury. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość partnerstwa Polski i Ukrainy” finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”, nr umowy dotacji: BDG-287/2021.

Istnieje możliwość obejrzenia nagrania z konferencji, które jest dostępne.

    Aktualności

    Data dodania
    27 października 2021