Warsztaty z wybitnymi specjalistami - ostatnie dni rejestracji

Już tylko do 16 września mogą Państwo zapisać się na wydarzenie Intensive Training Course realizowanym w ramach projektu REINITIALISE. Kurs skierowany jest zarówno do kadry naukowej, w tym Młodych Naukowców, jak również do kadry administracyjnej Uniwersytetu zajmującej się wspieraniem kadry naukowej w pozyskiwaniu funduszy na badania.

Wydarzenie odbywać będzie się na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w formule stacjonarnej. Uczestnicy z partnerskich Uniwersytetów, z KUL oraz UNIMC mają możliwość wzięcia udział w warsztatach online. 

Zapisy odbywają się na cały 5-dniowy cykl szkoleniowy. Formularz zgłoszniowy znajdą Państwo poniżej: 

Formularz zgłoszeniowy

Ponizej znajdą Państwo wstępny program wydarzenia:

20 September 2021 (total duration of the training: 7 hours)
Title: Open Science and data management
Trainer: Research Data Management (RDM) Competence Centre - KU Leuven

21 September 2021 (total duration of the training: 7 hours)
Title: Open Science and data management
Trainer: Research Data Management (RDM) Competence Centre - KU Leuven

22 September 2021 (total duration of the training: 7 hours)
Title: Communication and public engagement
Trainer: Eurocentro srl

23 September 2021 (total duration of the training: 7 hours)
Title: Research integrity and Ethics issues
Trainer: Francois Boucher - KU Leuven

24 September 2021 (total duration of the training: 8 hours)
Title: Gender oriented research and gender equality
Trainer: Tullia Toschi Gallina - University of Bologna, Scientific Coordinator of the EU project PLOTINA

Szczegółowy program wydarzenia, jak również sylwetki prelegentów zn znajdą Państwo w załączniku. 

Zapraszamy do udziału!


Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu „Preserving fundamental rights in the use of digital technologies for e-health services” („Ochrona podstawowych praw przy wykorzystywaniu technologii cyfrowych w usługach e-zdrowia”)- REINITIALISE. Projekt fi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 na podstawie umowy grantowej nr 952357.

    Aktualności

    Data dodania
    15 września 2021