Ulam NAWA - nabór wniosków

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w Programie Ulam NAWA. Ulam NAWA pozwala na przyjazdy do Polski naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnić mają potencjał polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich działalności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę.

W ramach Programu możliwe jest zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia - w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą (mogą oni stanowić maksymalnie do 10% stypendystów w naborze). Uczelnie oraz instytuty naukowe oraz badawcze mogą zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę czy też pomogą instytucji w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

W ramach programu Ulam NAWA możliwe są przyjazdy, których celem jest:

  • prowadzenie badań naukowych
  • odbycie stażu podoktorskiego
  • pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej

Jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10 tys. zł oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

Nabór wniosków w programie będzie prowadzony do 10 maja 2022 roku do godz. 15 czasu lokalnego (Warszawa).

Całkowita suma przeznaczona w tym roku na nabór programu wynosi 15 mln zł, przy czym NAWA zastrzega sobie możliwość zwiększenia środków.

Źródło: https://nawa.gov.pl/

    Aktualności

    Data dodania
    21 lutego 2022