Szkolenie z zakresu Project Design w programach ramowych UE

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym webinarium pn. "EU Policies" dotyczącym przygotowania wniosków projektowych w programach ramowych Unii Europejskiej, które odbędzie się 27 stycznia 2022 roku, w godzinach 9:00-13:00 na platformie MS Teams.

Webinarium jest częścią cyklu spotkań dotyczących zagadnień zarządzania projektami i aplikowania w konkursach w ramach programów ramowych UE.

Szkolenie poprowadzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków unijnych, dr Claudio Carlone- przedstawiciel firmy Eurocentro, zajmującej się wsparciem w zdobywaniu oraz realizacji grantów UE oraz Barbara Chiucconi- kierownik Biura Grantowego na Uniwersytecie w Maceracie.

Dr Carlone posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, administrowaniu i monitorowaniu projektów, udziela wsparcia organizacjom i partnerom w kwestiach związanych ze sprawozdawczością administracyjną i finansową. Od 1997 roku jako dyrektor administracyjny i finansowy Eurocentro, koordynował projekty finansowane ze źródeł krajowych oraz zagranicznych, m.in. z programu Horyzont 2020 czy INTERREG.

Barbara Chiucconi jest kierownikiem Biura Grantowego na Uniwersytecie w Maceracie. Jest doświadczonym kierownikiem projektów w ramach 7FP i Horyzontu 2020, posiada także ogromną wiedzę w zakresie ”EU project design”. Od 2012 roku organizuje i prowadzi szkolenia dla doktorantów i post-doców w zakresie umiejętności przekrojowych. Jest osobą kontaktową na UNIMC dla Komisji Europejskiej w zakresie Human Resources Strategy Group for Researchers Initiatives.

Podczas warsztatów nacisk zostanie położony na praktyczne informacje związane z wymogami Unii Europejskiej w związku z aplikowaniem o środki na prowadzenie badań naukowych. Udział w warsztatach jest niepowtarzalną okazją do poznania praktycznej strony realizacji prestiżowych grantów finansowanych przez KE, jak również platformą do zadawania pytań ekspertowi w tej dziedzinie.

Podczas szkolenia poruszone będą następujące zagadnienia: What a European project is: European Policies: an overview, the Multiannual Financial Framework and Next Generation EU, from the funding programs to the calls for proposal, focus on EU research policy, conclusions and training evaluation. 

Szkolenie prowadzone będzie w języku angielskim.

Zgłoszeń dokonywać można za pomocą formularza.

Na zgłoszenia czekamy do 24 stycznia br.

Zapraszamy!


Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu „Preserving fundamental rights in the use of digital technologies for e-health services” („Ochrona podstawowych praw przy wykorzystywaniu technologii cyfrowych w usługach e-zdrowia”)- REINITIALISE. Projekt fi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 na podstawie umowy grantowej nr 952357.

    Aktualności

    Data dodania
    20 stycznia 2022