Szkolenie dotyczące problemu dyskryminacji -Strategia HR Excellence in Research

Dziś w godzinach południowych, na platformie MS Teams odbyło się szkolenie dotyczące problemu dyskryminacji

Szkolenie poprowadziła Pani mgr Anna Sokulska-Stachyra z Katedry Psychologii Społecznej UMCS.

Podczas szkolenia poruszone zostały następujące tematy:

  • różnorodność w miejscu pracy
  • stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja - mechanizm powstawania
  • przejawy i rodzaje dyskryminacji
  • reakcje na dyskryminację
  • praktyki antydyskryminacyjne.

Szkolenie jest jednym z wielu działań w ramach realizacji Strategii HR Excellence in Research na UMCS.

Serdecznie dziękujemy Prowadzącej szkolenie oraz wszystkim Uczestnikom za obecność.

Jednoczesnie zapraszamy na kolejne wydarzenia realizowane w ramach Strategii.

    Aktualności