Sukces pracowników UMCS w programie NAWA

Jest nam niezmiernie miło poinformować o kolejnych sukcesach pracowników UMCS: dr hab. Katarzyny Kopeckiej-Piech z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach oraz dr Karoliny Podgórskiej z Instytutu Socjologii, które otrzymały finansowanie w ramach programu Granty Interwencyjne NAWA organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej!

Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu.

Wielopoziomowe zarządzanie kryzysem humanitarnym wywołanym przez rosyjską agresję na Ukrainę na przykładzie działań w województwie lubelskim (PL) i obwodzie wołyńskim (UA)

Kierownik: dr Karolina Podgórska

Zespół: dr Małgorzata Dziekanowska, dr Andrzej Jekaterynczuk, mgr Andrzej Stawicki oraz badaczki z Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku: prof. Oksana Yarosh, dr Olga Kuzmuk, dr Valentyna Lyubchuk

Projekt stanowi odpowiedź na wyzwania związane z gromadzeniem i przetwarzaniem wiedzy o reagowaniu w sytuacji kryzysowej będącej konsekwencją agresji Rosji na Ukrainę. Planowane działania są osadzone w koncepcjach wielopoziomowego zarządzania oraz rezyliencji społecznej. Celem badań jest zmapowanie aktorów (w ramach różnorodnych kategorii podmiotów: centralnych, lokalnych, publicznych, prywatnych, formalnych, oddolnych) zaangażowanych w zarządzanie kryzysem i działania pomocowe dla osób uciekających po 24 lutego z Ukrainy do Polski lub ze wschodnich regionów Ukrainy do jej regionów zachodnich. Badania realizowane będą na terenie dwóch obszarów przygranicznych: województwa lubelskiego - PL (migranci zagraniczni) oraz obwodu wołyńskiego - UA (migranci wewnętrzni).

 Kwota przyznana: 279 696,00 zł

 

Mediatyzacja wojny. Strategie przeciwdziałania dezinformacji w Ukrainie, Polsce i Szwecji podczas interwencji zbrojnej Rosji w Ukrainie w 2022 roku

Kierownik: dr hab. Katarzyna Kopecka-Piech

Zespół: dr Roman Horbyk, dr Halyna Listvak, mgr Mateusz Sobiech,

Projekt stanowi odpowiedź na sytuację dezinformacyjną panującą w Ukrainie, Polsce i Szwecji w związku z rosyjską interwencją wojskową rozpoczętą 24.02.22. Celem jest ustalenie, czy i w jaki sposób dezinformacja jest/była demaskowana w trakcie konfliktu zbrojnego, który jest pierwszym tak poważnym kryzysem wojennym w tej części Europy od czasów II wojny światowej, a jednocześnie konfliktem toczonym również w przestrzeni wirtualnej. Zakres merytoryczny projektu obejmuje dyskursywną analizę konstrukcji dezinformacji wojennej i jej percepcji, determinujące badaną skuteczność wdrażanych strategii walki z nią w Ukrainie, Polsce i Szwecji od zimy do jesieni 2022 roku. Projekt ma dwa cele: teoretyczny i praktyczny.

Kwota przyznana: 283 600,00 zł

    Aktualności

    Data dodania
    14 lipca 2022