Spotkanie z Wołyńskim Uniwersytetem im. Łesi Ukrainki

W dniu 19 listopada w murach naszej uczelni gościliśmy delegację Wołyńskiego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki. Podczas spotkania odnowiona była umowa o współpracy akademickiej pomiędzy uniwersytetami, rozmawiano także o potencjalnych wspólnych obszarach współpracy.

Na spotkaniu obecni byli:

Ze strony VNU:

 • prof. Anatolii Tsos: Rektor;
 • prof. Larysa Zasiekina: Prorektor ds. nauki oraz współpracy międzynarodowej;
 • prof. Jurij Gromyk: Prorektor ds. nauki i rekrutacji;
 • Tetiana Rospopa: Asystent Rektora;
 • doc. Serhij Romanow: ierownik Katedry Teorii Literatury i Literatury Obcej;
 • Andriy Moshkun: kierownik Departamentu Polityki Informacyjnej;
 • inż. Oleksandr Pilyuk: Katedra mediów.

Ze strony Urzędu Miasta Lublin: Wiktoria Herun: kierownik referatu wsparcia akademickości, Wydział‚ Strategii i Przedsiębiorczości. 

Ze strony UMCS: 

 • prof. dr hab. Radosław Dobrowolski: Rektor;
 • prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki:  Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej; 
 • Diana Skwarzyńska: p.o. Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Podczas spotkania odnowiono umowę o współpracy akademickiej pomiędzy UMCS a VNU. Rozmawiano także o możliwościach nawiązania współpracy w obszarze zarówno badań, jak i dydaktyki. Nacisk położono również na współpracę transgraniczną pomiędzy Polską, Ukrainą a Białorusią.

Goście przekazali także naszej uczelni pełny, nieocenzurowany akademicki zbiór dzieł Łesi Ukrainki w 14 tomach, którego wydawcą jest Uniwersytet VNU. 

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia!

Fot. Bartosz Proll

  Aktualności

  Data dodania
  22 listopada 2021