Spotkanie inaugurujące projekt REINITIALISE – Kick-off meeting

Centrum Współpracy Międzynarodowej z przyjemnością informuje o rozpoczęciu projektu pn. REINITIALISE: "Preserving fundamental rights In the use of digital technologies for e-health services” („Ochrona podstawowych praw przy wykorzystywaniu technologii cyfrowych w usługach e-zdrowia”). Trzyletni projekt w ramach Horyzontu 2020 otworzył KICK-OFF Meeting, który odbył się w dniach 28-29.01.2021 w formule online.

KICK-OFF meeting poprzedziło wydarzenie pn. "Interdyscyplinary booster session", podczas którego nasi Partnerzy z Uniwersytetu KU Leuven dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie prowadzenia badań interdyscyplinarnych.

Następnie w ramach KICK-OFF Meeting odbyło się spotkanie Rady Naukowej projektu, ktore otworzyli prof. dr hab. Wiesław Gruszecki, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej oraz dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza, prof. uczelni, Koordynator naukowy Projektu. 

Podczas spotkania omówione zostały poszczególne Pakiety Pracy projektu, powołani zostali Liderzy Pakietów oraz Zadań, dokonane zostały ustalenia dotyczące najbliższych aktywności, tj. akademickich sympozjów, identyfikacji wizualnej projektu czy stworzenia Knowlegde Platfrom - miejsca, w którym swoją wiedzą i doświadczeniem dzielić będą się naukowcy z różnych krajów oraz w ramach różnych dziedzin naukowych.

W spotkaniu wzięło udział ponad 30 osób, w tym naukowcy z UMCS, instytucji partnerskich: Universytetu w Maceracie, KU Leuven oraz Eurocentro, reprezentatnci Innovation Board w składzie: Pani Marzena Strok-Sadło z Urzędu Miasta Lublin, Pani Malgorzata Brodzicka z Urzędu Marszałkowskiego, Pani Elżbieta Iwanicka z Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej oraz Pan Łukasz Gołąbek z Netrix Ventures, a także zewnętrzni członkowie Rady Naukowej:

  • Marguerite Barry (University College Dublin)
  • Prof. Ryan M. Thornburg (University of North Carolina)
  • Dr Andy Bleaden (ECHAlliance).

29 stycznia br. odbyło się zaś powiedzenie Komitetu Sterującego, głównego organu decyzyjnego projektu. 

Już w najbliższych tygodniach dostępna będzie strona internetowa poświęcona projektowi, jak również wyżej wspomniana ogólnodostępna platforma wymiany wiedzy - Knowledge Platfrom. 


Projekt REINITIALISE koncentruje się na technologiach cyfrowych w sektorze zdrowia, a w szczególności na technologiach prozdrowotnych w celu wspierania aktywnego starzenia się oraz opieki profilaktycznej w sektorach żywienia i dietetyki. Część zaplanowanych działań dotyczy również wsparcia procesów zarządzania projektami międzynarodowymi na UMCS oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Projekt finansowany jest w ramach instrumentu Twinning programu Horyzont 2020, którego głównym celem jest rozwijanie potencjału naukowego i administracyjnego instytucji w określonej dziedzinie badań poprzez współpracę z doświadczonymi (zaawansowanymi) partnerami zagranicznymi (instytucjami).


Centrum Współpracy Międzynarodowej
Rektorat, pokój 1207
tel. 81 537 53-86, 54-98, 54-58
e-mail: cwm@umcs.pl
facebook: @cwmUMCS 
www.projektybadawcze.umcs.pl/miedzynarodowe 

    Aktualności

    Data dodania
    11 lutego 2021