Program mobilności dla Młodych Naukowców w obszarze e-zdrowia

Serdecznie zapraszamy Młodych Naukowców do aplikowania w otwartym naborze wniosków w programie mobilności, realizowanego w ramach projektu REINITIALISE: "Ochrona podstawowych praw przy wykorzystywaniu technologii cyfrowych w usługach e-zdrowia".

Jeśli jesteś:

 • Młodym Naukowcem*
 • Twoje zainteresowania badawcze obejmują jedno lub więcej z następujących zagadnień obszaru e-zdrowia: 
  • ethical and legal principles that might steer the design of ehealth applications;
  • how the communication on health on the digital media impacts on individuals’ freedom of choice and can generate self-deception mechanisms;
  • economic and social impact and consequences of the technological innovation in e-health that should orient AI and machine learning

aplikuj w programie stypendialnym w ramach projektu REINITIALISE, w ramach którego możesz prowadzić badania pod okiem doświadczonych naukowców z partnerskich instytucji:

oraz

Planowany czas trwania mobilności to 60 dni. 

Zainteresowani Naukowcy muszą złożyć następujące dokumenty:

a) Formularz zgłoszeniowy;
b) naukowe CV;
c) one-page proposal: opis badań, które mają być przeprowadzone wspólnie z badaczami z instytucji goszczącej, w tym cele, oczekiwane wyniki naukowe, inter/wielodyscyplinarne aspekty działań, kwestoie genede balance, a także wyjaśnienie, w jaki sposób pomysł na projekt odnosi się do tematyki projektu;
d) Letter of acceptance podpisany przez opiekuna naukowego/promotora/dziekana.

Informacje na temat naboru wniosków oraz wytyczne znajdują się w załączniku poniżej.  
Mobilności muszą zakończyć się najpóźniej 15 listopada 2022.
Termin składania wniosków upływa 3 marca 2022. 

Dodatkowych informacji o programie udziela Zespół Projektu REINITIALISE: 
Kamil Fil: kamil.fil@mail.umcs.pl
Diana Szczepańska: diana.skwarzynska@mail.umcs.pl

Serdecznie zapraszamy!

* Young Researcher/Early Stage Researcher - an early stage researcher who at the time of recruitment by the host organisation is within the first four years (full-time equivalent) of their research career and has not obtained a doctoral degree yet. Full-time research experience is measured from the date on which the researcher obtained the degree entitling him/her to undertake doctoral studies (in the country where the degree was obtained or in the country where the researcher was recruited), even if the doctoral studies were never started or planned. Part-time research experience is counted proportionally.


Projekt REINITIALISE finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 na podstawie umowy grantowej nr 952357.

  Aktualności

  Data dodania
  1 marca 2022