Ostatni dzień zapisów na szkolenia z zagranicznymi trenerami!

Już tylko do dziś mogą zapisać się Państwo na szkolenia z kompetencji przekrojowych - Intensive Training Course. Warsztaty prowadzone będą przez zagranicznych trenerów z Uniwersytetów włoskich.

Intensive Training Course skierowany jest zarówno do kadry naukowej, w tym Młodych Naukowców, jak również do kadry administracyjnej Uniwersytetu zajmującej się wspieraniem badaczy w realizacji projektów.

Formularz zgłoszniowy znajdą Państwo poniżej: 

Formularz zgłoszeniowy

Wydarzenia odbywać będą się w formule online, na platformie MS Teams oraz ZOOM. Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim. 

W poniedziałek, 7 marca, rozpoczynamy szkolenie na temat research impact, a 8 marca odbędzie się warsztat na temat communication with policymakers. Kolejne szkolenie, organizowane w dniach 14-15 marca poświęcone będzie zagadnieniom research, innovation and entrepreneurship. Dokładna data ostatniego warsztatu, dotyczącego zarządzania prawami własności intelektualnej, zostanie podana w późniejszym terminie. 

Dokładny program wydarzeń znajduje się poniżej:

Serdecznie zapraszamy! Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu „Preserving fundamental rights in the use of digital technologies for e-health services” („Ochrona podstawowych praw przy wykorzystywaniu technologii cyfrowych w usługach e-zdrowia”)- REINITIALISE. Projekt fi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 na podstawie umowy grantowej nr 952357.

    Aktualności

    Data dodania
    4 marca 2022