Ogłoszenie dla młodych naukowców: nabór zgłoszeń na "elevator pitches" podczas sympozjum akademickiego projektu REINITIALISE

Serdecznie zapraszamy młodych naukowców* do włączania się w aktywności badawcze w projekcie REINITIALISE: "Ochrona podstawowych praw przy wykorzystywaniu technologii cyfrowych w usługach e-zdrowia", finansowanego przez Komisję Europejską w ramach prestiżowego programu Horyzont 2020.

* Zgodnie z definicją młodzi naukowcy to tacy, którzy w momencie rekrutacji nie osiągnęli pierwszych czterech lat (ekwiwalent pełnego czasu pracy) swojej kariery naukowej i nie uzyskali stopnia naukowego doktora.

Naukowcy na początkowym etapie kariery z uniwersytetów uczestniczących w projekcie, czyli UMCS, KU Leuven oraz Uniwersytetu w Maceracie zaproszeni są do udziału w Sympozjum Akademickim pn. "The actual boundaries of e-health: ethical, legal and technological issues", które odbędzie się online 29 kwietnia 2021 roku oraz do przedstawienia "elevator pitch" na DOWOLNY temat badawczy.

Młodzi naukowcy zaproszeni są do przedstawienia swoich aktualnych zainteresowań badawczych i planowanych bądź realizowanych działań w formie maksymalnie 3-minutowej prezentacji. Prezentacje odbywać będą się w języku angielskim. 

"Elevator pitches" to forma prezentacji, w której pomysły przedstawiane są w bardzo zwięzły sposób, skupiając się na głównych aspektach pomysłu.

Udział w takim przedsięwzięciu jest okazją do poszerzenia międzynarodowych sieci kontaktów oraz do zwiększenia możliwości badawczych poprzez nawiązanie nowych międzynarodowych i interdyscyplinarnych form współpracy nad innowacyjnymi zagadnieniami zarówno z innymi młodymi naukowcami jak również z doświadczonymi badaczami z naszego Uniwersytetu, belgijskiego KU Leuven oraz włoskiego Uniwersytetu w Maceracie. 

Uwaga! Przedłużenie terminu zgloszeń. 

Termin rejestracji i przesłania slajdów mija 28 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji na temat wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie: https://www.reinitialise.eu/blog/1st-call-for-pitches-for-early-stage-researchers/ 

Zgłoszeń można dokonywać także mailowo pod adresem: ilona.biernacka-ligieza@poczta.umcs.lublin.pl

Gorąco zachęcamy do udziału i kontaktu z nami!


Centrum Współpracy Międzynarodowej
Rektorat, pokój 1207
tel. 81 537 53-86, 54-98, 54-58
e-mail: cwm@umcs.pl
facebook: @cwmUMCS 
www.projektybadawcze.umcs.pl/miedzynarodowe 

    Aktualności

    Data dodania
    26 kwietnia 2021