Oferta stypendialna w ramach Programu CEEPUS

NAWA zaprasza do zapoznania się z aktualną ofertą stypendialną w ramach realizacji Programu CEEPUS - Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej.

Termin składania wniosków o realizację sieci akademickich w roku 2023/2024 upływa w dniu
15 stycznia 2023 roku, a wnioski powinny być składane poprzez stronę internetową www.ceepus.info. Szczegóły dotyczące aplikacji dostępne są w zakładce FAQ na stronie głównej Programu.

Z kolei do 13 lutego 2023 roku mogą być składane wnioski dotyczące projektów szkół letnich
i intensywnych kursów w roku akademickim 2022/2023. Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej NAWA https://nawa.gov.pl/instytucje/ceepus/komunikaty-dotyczace-programu-ceepus.

Podstawowym celem Porozumienia Central European Exchange Program for University Studies jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów
i nauczycieli akademickich. Sygnatariuszami programu są: Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry oraz Kosowo – Uniwersytet w Prisztinie

Stypendia CEEPUS są przyznawane studentom na studia/staże oraz na praktyki zawodowe w ww. krajach, a nauczycielom akademickim – na działania wzmacniające środkowoeuropejski charakter uniwersyteckich programów nauczania.

Wszelkie procedury, informacje i zasady aplikowania znaleźć można na stronie www.ceepus.info.

Źródło: https://nawa.gov.pl/instytucje/ceepus/komunikaty-dotyczace-programu-ceepus 

    Aktualności

    Data dodania
    1 grudnia 2022