Nowe technologie a społeczna inkluzja- warsztaty w ramach projektu REINITIALISE

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie naukowym pt. New technologies in the process of social inclusion (in the context of health communication and active aging), który rozpocznie się 9 maja 2022 roku o godzinie 10.30 (w formie hybrydowej).

Spotkanie jest kolejnym wydarzeniem organizowanym w ramach projektu REINITIALISE i zostało poświęcone nowym technologiom i ich roli w procesie społecznej inkluzji (z uwzględnieniem kontekstu komunikowania o zdrowiu oraz procesu aktywnego starzenia).

Podczas obrad zostaną poruszone takie tematy jak: rola medycznych aplikacji mobilnych w komunikowaniu o zdrowiu, szanse i bariery związane z teleporadami, biomedia, wykorzystanie nowych mediów do wspierania seniorów.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o kontakt z dr Magdaleną Pataj: magdalena.pataj@mail.umcs.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!


Projekt REINITIALISE finansowany jest z programu Horyzont 2020, program Twinning. Głównymi założeniami projektu są wzmocnienie jakości badań i potencjału innowacyjnego w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w zakresie projektowania i korzystania z cyfrowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (zarówno mediów cyfrowych, jak i spersonalizowanych urządzeń i aplikacji IT), w sposób umożliwiający wykorzystanie potencjału technologii ze świadomością ich etycznego, prawnego i społeczno-ekonomicznego wymiaru. Projekt koncentruje się na wykorzystaniu nowych technologii cyfrowych w sektorze zdrowia, w szczególności na wykorzystaniu ICT w działaniach prozdrowotnych w celu wspierania aktywnego starzenia się oraz opieki profilaktycznej w sektorach żywienia i dietetyki.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: www.reinitialise.eu.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    6 maja 2022