Konkurs Staff Exchange w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie

Uprzejmie informujemy o naborze wniosków w konkursie Staff Exchange w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie.

Staff Exchange umożliwiają międzynarodową, międzysektorową oraz interdyscyplinarną współpracę w zakresie prowadzenia wspólnych projektów badawczo-innowacyjnych. Działanie polega na wymianie pracowników z instytucji wchodzących w skład konsorcjum, którzy muszą wnieść bezpośredni wkład w realizację wspólnego projektu. W projekcie może uczestniczyć dowolna liczba organizacji, jeśli spełniony będzie warunek, zgodnie z którym konsorcjum musi składać się minimalnie z 3 niezależnych instytucji mających siedzibę w 3 różnych krajach, przy czym 2 z nich muszą mieć siedzibę w państwie członkowskim UE i/lub w kraju stowarzyszonym z programem Horyzont Europa.

Udział w działaniu mogą wziąć pracownicy każdej narodowości i na każdym etapie kariery zawodowej. Muszą jednak muszą być zatrudnieni lub związani z działalnością badawczą danej jednostki przez co najmniej 1 miesiąc przed oddelegowaniem.

Wymiana poszczególnych pracowników powinna być tak ukierunkowana, aby wykorzystać uzupełniające się wiedzę, umiejętności i kompetencje poszczególnych naukowców.  

Bliższe informacje na temat naboru są dostępne w ogłoszeniu konkursowym.

Znajdą tu Państwo również listę instytucji poszukujących partnerów w tym konkursie.

    Aktualności

    Data dodania
    28 października 2021