I międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość stosunków polsko-ukraińskich w kontekście podmiotowości Europy Środkowej”.

W dniu 25 czerwca 2021 roku, w formie on-line, odbyła się I międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość stosunków polsko-ukraińskich w kontekście podmiotowości Europy Środkowej”.

Na zaproszenie Centrum Europy Wschodniej UMCS w konferencji uczestniczyli przedstawiciele zarówno krajowych, jak i zagranicznych ośrodków naukowych i naukowo-badawczych. Słowo wstępne wygłosili: prof. dr hab. Marek Pietraś – Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS, dr hab. Beata Surmacz prof. UMCS – Dyrektor Instytutu Europy Środkowej w Lublinie oraz prof. dr hab. Walenty Baluk – Dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS.

W pierwszym panelu Polska i Ukraina w kontekście geopolityki Europy Środkowej”udział wzięli: prof. dr hab. Anatolij Krugłaszow (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. J. Fed’kowycza), doc. Natalia Neczajewa-Jurijczuk (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. J. Fed’kowycza), dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski prof. UŁ (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego), dr Jakub Olchowski (Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS, Instytut Europy Środkowej). Moderatorem był prof. dr hab. Marek Pietraś. 

W drugim panelu „Stan i perspektywy partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy” udział wzięli: prof. dr hab. Natalia Rotar (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. J. Fed’kowycza), doc. Serhij Szwydiuk (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. J. Fed’kowycza), dr Marta Drabczuk (Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS, Instytut Europy Środkowej), Paweł Bobołowicz (korespondent Mediów Wnet na Ukrainie, ekspert stosunków polsko-ukraińskich). Moderatorem był prof. dr hab. Jurij Makar z Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. J. Fed’kowycza.

Webinarium realizowane było jako zadanie publiczne pn. Dziedzictwo Piłsudskiego i Petlury. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość partnerstwa Polski i Ukrainy, finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021” na podstawie umowy dotacji nr BGD 287/2021.

    Aktualności

    Data dodania
    25 czerwca 2021