HOP ON FACILITY w ramach Programu Horyzont Europa

W celu pobudzenia udziału krajów tzw. wideningowych (w tym Polski) w programie Horyzont Europa, w szczególności w działaniach w ramach filaru 2, Komisja Europejska stworzyła zaproszenie do programu Hop On Facility (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-07-01), finansowane w ramach programu prac Poszerzania uczestnictwa i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz przyczyni się do dążenia do integracyjnego charakteru przyszłej Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Umożliwi podmiotom prawnym z krajów o niskich wynikach badań naukowych i innowacji dołączenie do już wybranych projektów współpracy, pod warunkiem uzyskania zgody odpowiedniego konsorcjum i pod warunkiem, że podmioty prawne z takich krajów jeszcze w nim nie uczestniczą.

Warunki:

 • Do projektu może dołączyć jeden partner z kraju wideningowego, o ile w konsorcjum nie ma innych przedstawicieli krajów wideningowych
 • Zasada dobrowolności, nie naruszająca swobody budowy konsorcjum
 • Dołączenie do projektów II Filaru z podpisaną umową grantową
 • Dokładny opis partnera oraz jego wkładu w realizację projektu
 • Zgoda wszystkich uczestników konsorcjum
 • Dotacja przeznaczona w całości na działania realizowane przez owego partnera, poza opłatą koordynacyjną dla lidera (10%)

Wniosek składa koordynator projektu, do którego chcemy dołączyć za ogólną zgodą pozostałych członków konsorcjum.

Lista projektów, do których mozna dołączyć: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon/hop-on

  Aktualności

  Data dodania
  27 lipca 2022