ERC Mentoring Initiative - zaproszenie

Byłych i obecnych beneficjentów programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zachęcamy do skorzystania z ERC Mentoring Initiative.

ERC Mentoring Initiative to inicjatywa Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council), mająca na celu pomoc w zwiększeniu uczestnictwa w grantach ERC instytucji z państw osiągających mniejsze sukcesy w staraniu się o granty z programów ramowych, w tym z Polski.

Rada utworzyła bazę mentorów, składającą się z naukowców, którzy wcześniej zasiadali w panelach oceniających ERC oraz laureatów ERC, w celu wsparcia naukowców aplikujących o granty ERC.

W Polsce do inicjatywy przystąpiły wspólnie największe agencje finansujące badania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.

Do udziału zaproszeni są beneficjenci następujących programów NAWA:

  • Polskie Powroty
  • NAWA Chair
  • Bekker NAWA
  • Ulam NAWA

Szczegóły na temat możliwości kontaktu z mentorami »

    Aktualności

    Data dodania
    2 sierpnia 2022