Drugie posiedzenie Zespołu Monitorującego ds. wdrażania Strategii HR Excellence in Research na UMCS

W dniu 25 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Monitorującego ds. wdrażania Strategii HR Excellence in Research na UMCS. W jego trakcie omówiono bieżące sprawy związane z realizacją Strategii na naszej Uczelni.

W dniu 25 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Monitorującego ds. wdrażania Strategii HR Excellence in Research na UMCS. W jego trakcie omówiono bieżące sprawy związane z realizacją Strategii na naszej Uczelni.

Zaplanowało m.in. wykłady z odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich i doktorantów, które w marcu br. poprowadzi Pani prof. dr hab. Katarzyna Dudka – Rzecznik Praw Akademickich UMCS, Kierownik Katedry Postępowania Karnego UMCS.

Organizacja wykładów wpisuje się w politykę stwarzania jak najlepszego środkowiska pracy dla nauczycieli akademickich i doktorantów UMCS. 

Całemu Zespołowi jeszcze raz dziękujemy za owocne spotkanie. Kolejne już zostało zaplanowane na 15 kwietnia br.

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    26 lutego 2021