Cykl warsztatów z zagranicznymi ekspertami - Intensive Training Course

Od 7 marca br. w ramach projektu REINITIALISE "Ochrona podstawowych praw przy wykorzystywaniu technologii cyfrowych w usługach e-zdrowia" organizowane będą warsztaty z zakresu tzw. "kompetencji przekrojowych". Szkolenia prowadzone będą przez wybitnych specjalistów z uczelni biorących udział w projekcie - Uniwersytetu w Maceracie oraz Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, a także przez ekspertów zewnętrznych.

Intensive Training Course skierowany jest zarówno do kadry naukowej, w tym Młodych Naukowców, jak również do kadry administracyjnej Uniwersytetu zajmującej się wspieraniem badaczy w realizacji projektów.

Formularz zgłoszniowy znajdą Państwo poniżej: 

Formularz zgłoszeniowy

Wydarzenia odbywać będą się w formule online, na platformie MS Teams. Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim. 

Po zakończonym kursie wystawiane będą certyfikaty uczestnictwa w szkoleniach. 

Na zgłoszenia czekamy do 4 marca. 

Program wydarzenia znajduje się poniżej

Wydarzenie będzie niezwykłą okazją do poznania najlepszych praktyk związanych z działalnością naukową uwzględniającą odpowiednie zarządzanie danymi badawczymi, aspekty komunikowania o wynikach badań przy jednoczesnym angażowaniu lokalnej społeczności czy zagadnienia związane z IPR. Coraz częściej zagadnienia te stają się elementami obligatoryjnymi we wnioskach projektowych nie tylko w zagranicznych, ale i w krajowych konkursach na finansowanie badań. 

Serdecznie zapraszamy!Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu „Preserving fundamental rights in the use of digital technologies for e-health services” („Ochrona podstawowych praw przy wykorzystywaniu technologii cyfrowych w usługach e-zdrowia”)- REINITIALISE. Projekt fi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 na podstawie umowy grantowej nr 952357.

    Aktualności

    Data dodania
    2 marca 2022