CEEPUS dla Ukrainy - nabór wniosków

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki w ramach realizacji Programu CEEPUS w Polsce, NAWA oferuje stypendia dla cudzoziemców z Ukrainy.

Stypendia na staże Freemover UA przeznaczone są dla studentów oraz pracowników naukowych akredytowanych uczelni z Ukrainy współpracujących z uczelniami w Polsce.


Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez osobę wnioskującą aplikacji elektronicznej w systemie CEEPUS na stronie internetowej Programu
www.ceepus.info wraz z zatwierdzonym przez uczelnię przyjmującą w Polsce planem nauczania dla studentów lub dydaktyki dla nauczycieli akademickich.


Stypendia na mobilność Freemover UAw formie fizycznej przyznawane mogą być na staże przez jednostki partnerskie uczestniczące w sieciach akademickich CEEPUS, zatwierdzonych szkół letnich i intensywnych kursów CEEPUS, a także w innych akredytowanych jednostkach akademickich w Polsce zgodnie z przedstawionym do zatwierdzenia planem pracy.


Termin składania aplikacji: procedura ciągła w ramach wolnych środków.
Warunki dla aplikacji Freemover UA:

  1. Złożenie aplikacji Freemover poprzez stronę www.ceepus.info.
  2. Uzyskanie zgody uczelni przyjmującej na realizację stażu w ramach mobilności Freemover UA Letter of Acceptance z planem pracy.

Dokument w formie elektronicznej musi zawierać:
- zgodę uczelni na realizację planu pracy w ramach stypendium,

- imię, nazwisko i inne dane aplikanta -stypendysty oraz numer złożonej aplikacji w systemie CEEPUS,

- plan pracy wraz z liczbą godzin i tematami zajęć lub innych form współpracy akademickiej (np. seminaria, zajęcia laboratoryjne lub terenowe itp.).


W przypadku uzyskania zgody Polskiego Biura CEEPUS i przyznania stypendium na realizację stażu jako mobilności fizycznej stypendysta otrzymuje stypendium w wysokości opublikowanej na stronie
www.ceepus.info

 

Wskazówki techniczne dotyczące aplikowania:

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    22 marca 2022