Aktualne konkursy i szkolenia: projekty badawcze międzynarodowe: 15 marca 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami serwisu projektybadawcze.umcs.pl/miedzynarodowe . Znajdą tu Państwo informacje o otwartych konkursach badawczych międzynarodowych oraz o aktualnych szkoleniach związanych z wnioskowaniem w grantach, jak również spotkania brokerskie związane z poszukiwaniem partnerów do konsorcjów.

Konkursy

ERC Starting Grant

Otwarty został pierwszy konkurs ERC Starting Grant w programie ramowym Komisji Europejskiej- Horyzont Europa. Dzięki grantom ERC wizjonerzy nauki mogą prowadzić pionierskie badania w komfortowych warunkach, gdyż budżet pojedynczego projektu wynosić nawet do 3,5 mln euro.
Czytaj więcej o ERC Starting Grant

ERC Consolidator Grant

Kolejnym otwartym konkursem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych jest ERC Consolidator Grant. Grant pozwala dokonać konsolidacji pierwszego niezależnego zespołu lub programu badawczego. We wniosku trzeba więc wykazać, że proponowane badania pomogą w uzyskaniu pełnej samodzielności badawczej i umocnieniu pozycji lidera zespołu.
Czytaj więcej o ERC Consolidator Grant

Rządowe stypendia naukowe w Izraelu

Pragniemy poinformować, że Ambasada Izraela ogłosiła nabór wniosków o stypendia na staże naukowo badawcze oraz kursy językowe (Ulpan) w Izraelu dla polskich studentów, doktorantów i młodych naukowców. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 marca 2021 r.
Czytaj więcej o rządowych stypendiach naukowych w Izraelu

Współpraca V4 – Japonia (II konkurs): konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą konkursową NCBR na projekty we współpracy karjów V4 i Japonii. Celem porozumienia jest wzmocnienie i promocja współpracy w zakresie badań i rozwoju oraz innowacyjności poprzez finansowanie wspólnych projektów.
Czytaj wiecej o konkursie NCBiR

Konkurs QuantERA ERA-NET Cofund w obszarze technologii kwantowych: zapowiedź

Informujemy, że konsorcjum QuantERA II koordynowane przez Narodowe Centrum Nauki pozyskało grant w wysokości 15 mln EUR z Programu Ramowego UE Horyzont 2020. W związku z tym już w marcu 2021 ogłoszony zostanie konkurs w obszarze technologii kwantowych.
Czytaj więcej o konkursie QuantERA ERA-NET Cofund

Wymiana bilateralna naukowców: Japonia

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na wyjazdy w ramach współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Japonią. Termin składania wniosków do NAWA upływa 31 marca 2021 r.
Czytaj więcej o wymianie bilateralnej naukowców

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Włochami: program Canaletto

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Directorate General Cultural and Economic Promotion and Innovation – Office IX, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (Italy) zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską - CANALETTO. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Włoch.
Czytaj więcej o programie Canaletto

Fulbright Poland History Grant

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza nabór wniosków o stypendium Fulbright Poland History Grant. Poszukiwana jest osoba z doświadczeniem w pracy historycznej i archiwalnej, która przeprowadzi badania w Polsce i w USA nad historią programu Fulbrighta w Polsce. Celem tego stypendium jest przygotowanie manuskryptu książki analizującego ponad 60-letnią historię programu oraz jego wpływ na relacje polsko-amerykańskie.
Czytaj więcej o Fulbright Poland History Grant

Program Fulbright STEM Impact Award

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Fulbright STEM Impact Award. Jest to to program dla aktywnych badaczek i badaczy reprezentujących obszary STEM, zatrudnionych w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego projektu badawczego, dydaktycznego lub badawczo-dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA.
Czytaj więcej o Programie Fulbright STEM Impact Award

Nabór projektów w konkursie organizowanym przez Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB)

Informujemy, że Rada Państw Morza Bałtyckiego ogłasza nabór wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021.
Czytaj więcej o konkursie RPMB

CHANSE Transformations: Social and cultural dynamics in the digital age: zapowiedź konkursu Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki poinformowało, że na początku przyszłego roku zostanie uruchomiony program CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe), który będzie przez agencję koordynowany. W programie biorą udział 24 państwa.
Czytaj więcej o konkursie w ramach CHANSE

Fulbright Specialist Program

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji im. Fulbrighta: Fulbright Specialist Program. Jest to program krótkoterminowej wymiany naukowo-badawczej mający na celu pogłębienie oraz rozszerzenie współpracy między polskimi instytucjami, a amerykańskimi naukowcami.
Czytaj więcej o Fulbright Specialist Program

SHENG 2: polsko-chińskie projekty badawcze, ogłoszenie naboru wniosków

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w konkursie SHENG na polsko-chińskie projekty badawcze. Program realizowany jest przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i National Natural Science Foundation of China (NSFC). Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF upływa 15 marca 2021 r. o godzinie 16:00.
Czytaj więcej o SHENG-2

Visegrad Scholarship Program dla studentów, doktorantów oraz naukowców

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendialną Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego skierowaną do studentów oraz naukowców. W ramach programu możliwe są wyjazdy do ponad 190 ośrodków akademickich z krajów środkowej, południowej i wschodniej Europy.
Czytaj więcej o Visegrad Scholarship Program

Network projects applications: Eureka network

We invite you to check out the call for proposals announced by Eureka Network: network projects. Network projects is open for applications all year round. Access national funding for your international collaborative R&D projects using our simple flexible programme.
Czytaj więcej o projektach Eureka Network

Nabór do Nagrody im. Tytusa Filipowicza

KAPITUŁA NAGRODY im. TYTUSA FILIPOWICZA ogłosiła nabór kandydatur do Nagrody na rok akademicki 2021/2022.
Czytaj więcej o Nagrodzie im. Tytusa Filipowicza

Forest Value Innovating forest-based bioeconomy

Pragniemy poinformować, że sieć Forest Value ogłosiła nowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu gospodarki leśnej.
Czytaj więcej o projektach

Konkurs sieci JPI Urban Europe pn. „Urban Transformation Capacities” (ENUTC)

Sieć JPI Urban Europe ogłosiła nowy konkurs na międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty badawcze odpowiadające na wyzwania współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych.
Czytaj więcej o konkursach sieci JPI Urban Europe

Ogłoszenie konkursu CORE 2021 na projekty polsko-luksemburskie

Zapraszamy do zapoznania się z nowo otwartym konkursem Fonds National de la Recherche (FNR), luksemburskiej agencji wiodącej- CORE 2021. W ramach tego konkursu, w obszarze „Industrial and Service Transformation” będzie możliwe składanie do FNR wniosków na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty. Procedura konkursowa, w tym ocena wniosków będzie odbywać się zgodnie z regułami konkursu CORE 2021.
Czytaj więcej o konkursie CORE 2021

Szkolenia

Interreg Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa na lata 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) zaprasza na spotkania informacyjne poświęcone programom Interreg Europa Środkowa, Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa.
Czytaj więcej o spotkaniach informacyjnych

Planowane zmiany w zasadach finansowych w Horyzoncie Europa

Nowy program ramowy UE Horyzont Europa przynosi ze sobą zmiany w realizacji projektów badawczych międzynarodowych. W imieniu RPK Poznań zapraszamy Państwa na webinarium poświęcone zmianom w realizacji oraz rozliczaniu projektów w HE.
Czytaj więcej o programie

    Aktualności

    Data dodania
    15 marca 2021