Aktualne konkursy i szkolenia: 16 sierpnia 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami serwisu projektybadawcze.umcs.pl/miedzynarodowe. Znajdą tu Państwo informacje o otwartych konkursach badawczych międzynarodowych oraz o aktualnych szkoleniach związanych z wnioskowaniem w grantach, jak również spotkania brokerskie związane z poszukiwaniem partnerów do konsorcjów.

Konkursy

Stypendia na Tajwanie dla młodych naukowców Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki zaprasza młodych naukowców będących obywatelami Polski, Czech, Słowacji lub Węgier do aplikowania o stypendia naukowe umożliwiające naukę i prowadzenie badań w wybranych instytucjach szkolnictwa wyższego na Tajwanie. O stypendium mogą aplikować doktoranci oraz naukowcy z tytułem doktora.

Oferta stypendialna rządu szwajcarskiego

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła program stypendiaolny dla Młodych Naukowców. Program stypendialny rządu szwajcarskiego dla obywateli polskich na rok akademicki 2022/23 przewiduje stypendia na pobyty badawcze, studia doktoranckie dla młodych (urodzonych po 31 grudnia 1986) absolwentów studiów magisterskich, doktorantów oraz stypendia postdoc (limit wieku nie obowiązuje – uzyskanie stopnia doktora po 31 grudnia 2018 i przed 31 lipca 2022).

Solar-Driven Chemistry 2021

Narodowe Centrum Nauki (NCN), we współpracy z siecią Solar-Driven Chemistry, zaprasza do składania wniosków o finansowanie międzynarodowych projektów badawczych w ramach nowej edycji konkursu pt. Solar-Driven Chemistry Call 2021. Tematyka obecnego konkursu obejmuje zagadnienia związane z fotochemiczną transformacją małych cząstek (np. wody, dwutlenku węgla, azotu) w bardziej skomplikowane układy pod wpływem światła słonecznego.

Stypendium im. A. von Humboldta – rusza ostatni nabór wniosków

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchamia dwudziesty piąty konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni i uczone z Niemiec mogą zrealizować w Polsce kilkumiesięczne projekty naukowe. Konkurs ten pojawia się w ofercie FNP po raz ostatni.

Fulbright – National Archives Heritage Science Fellowship 2022-23

Fulbright Poland informuje o rozpoczęciu naboru wniosków do Fulbright-National Archives Heritage Science Fellowship 2022-23. Program finansuje wizytę badawczą, trwającą od 5 do 12 miesięcy, w Heritage Science Research and Testing Lab w College Park, Maryland. Wnioski można składać do 15 października 2021 roku.

MSCA Postdoctoral Fellowships: granty dla naukowców ze stopniem doktora

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą indywidualnych grantów badawczo-szkoleniowych dla naukowców ze stopniem doktora i doświadczeniem nie dłuższym niż 8 lat od momentu jego uzyskania w ramach programu Akcji Marii Skłodowskiej-Curie.

MSCA Doctoral Networks: sieci dla doktorantów

MSCA Doctoral Networks: sieci dla doktorantów to jeden z pierwszych konkursów w ramach nowej perspektywy finansowej KE- Horyzont Europa.

Pierwszy konkurs Europejskiego Partnerstwa na rzecz Bioróżnorodności: zapowiedź

Europejskie Partnerstwo na rzecz Bioróżnorodności (oficjalnie rozpoczynające działalność w październiku 2021 roku jako następca sieci BiodivERsA) wkrótce uruchomi pierwszy międzynarodowy konkurs na projekty badawcze zatytułowany Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea.

ERC Advanced Grant: konkurs dla wybitnych naukowców

20 maja br. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) otworzyła kolejny konkurs w ramach programu Horyzont Europa. Do 31 sierpnia br. badacze i badaczki, którzy są wybitnymi ekspertami w swoich dziedzinach, mogą składać wnioski w konkursie ERC Advanced Grant 2021.

Visiting Professors in Lublin: pilotażowy konkurs Urzędu Miasta

Miasto Lublin zaprasza do wzięcia udziału w pilotażowej edycji Konkursu Visiting Professors in Lublin. Nabór wniosków na wizyty odbywające się od 1 stycznia do 10 grudnia 2022 r. rozpocznie się 1 października i potrwa do 15 listopada 2021 r.

Network projects applications: Eureka network

We invite you to check out the call for proposals announced by Eureka Network: network projects. Network projects is open for applications all year round. Access national funding for your international collaborative R&D projects using our simple flexible programme.

Szkolenia

Intensive Training Course on transversal skills- 20-24 września 2021

Serdecznie zapraszamy Państwa na cykl szkoleń i warsztatów z zakresu zarządzania danymi badawczymi, komunikowania o wynikach badań przy jednoczesnym angażowaniu lokalnej społeczności czy gender balance i gender equality w badaniach naukowych- Intensive Training Course on transversal skills.

    Aktualności

    Data dodania
    16 sierpnia 2021