Nasi we władzach Pol. Tow. Geograficznego

Miło nam poinformować o wynikach wczorajszych (tj. 1.07.2020) wyborów do władz Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Do Zarządu Oddziału Lubelskiego PTG na kadencję 2020-2024 wybrana została czwórka pracowników naszego Instytutu: dr hab. Jan Rodzik, prof. UMCS (wiceprzewodniczący), mgr Beata Zielińska (skarbnik), dr hab. Przemysław Mroczek (zastępca skarbnika), dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik (członek).

Ponadto, do grona członków komisji rewizyjnej na kadencję 2020-2024 dołączył dr hab. Paweł Zieliński, prof. UMCS, zaś działaniom promocyjno-popularyzatorskim przewodzić będzie dr Beata Hołub.

GRATULUJEMY!

Wiecej informacji o wyborach i działaności Towarzystwa można przeczytać na stronie Oddziału Lubelskiego PTG.

 

    Aktualności

    Data dodania
    2 lipca 2020