Człowiek i rośliny w epoce kamienia. Wystawa archeologiczno-przyrodnicza – kurator: dr Piotr Mączyński (UMCS), organizacja: Koło Naukowe Studentów Archeologii UMCS
Rośliny odgrywały istotną rolę w życiu człowieka pradziejowego. Zapewniały jedzenie, budulec, dawały ciepło, nierzadko też stanowiły inspirację przy wykonywaniu przedmiotów użytku codziennego. Świadectwa wykorzystania materiałów organicznych odkrywane na co dzień przez archeologów są tematem wystawy prezentującej świat roślin otaczających człowieka pradziejowego oraz różnorodne sposoby ich obróbki i wykorzystania.
Miejsce: Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS, Galeria pod Palmą

Zjedz, zanim zgnije. Wystawa fotograficzna – przygotowanie: członkinie Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej UMCS
Tematyka marnowania żywności jest aktualnym problemem w ujęciu globalnym i lokalnym. Wystawa jest autorskim pomysłem studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS i jej premiera miała miejsce w 2013 r. w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. W projekcie fotograficznym, w którym utrwalono reakcje emocjonalne na widok zepsutych produktów, wzięli udział ówcześni studenci i pracownicy Instytutu. Green Week jest świetną okazją do ponownego wykorzystania materiału zdjęciowego i podania zaktualizowanych statystyk dotyczących konsumpcji w skali lokalnej (Polska) i globalnej (świat) oraz wykorzystania wody do produkcji żywności (ślad wodny). Wystawie towarzyszyć będzie kolportaż przygotowanych przez członkinie Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej ulotek zawierających informacje na temat sposobów zapobiegania marnowaniu żywności, robienia rozsądnych zakupów, możliwych działań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi, racjonalnego wykorzystania wody itp.
Miejsce: Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS