Wydarzenia plenerowe

Mity i legendy świata roślin – mgr Błażej Maciorowski
Spacer po czerwcowym Ogrodzie Botanicznym stanie się okazją do swoistej podróży po świecie mitów oraz wierzeń związanych z królestwem roślin. Uczestnicy dowiedzą się, jakie rośliny były wykorzystywane w dawnych obrzędach, a które stosowano w medycynie ludowej w Polsce i w kulturach innych krajów [120 min.].

Spacer żywiołów: woda, ziemia, powietrze – mgr Marcin Sudziński (CSK), dr hab. Aneta Ptaszyńska, prof. ucz. (UMCS), dr Anna Rysiak (UMCS)
Spacer następującą trasą: skraj Parku Ludowego przy Bystrzycy, ul. Muzyczna, ul. Szczerbowskiego (przystanek na skwerze, gdzie stoją pszczoły, rozmowa i degustacja produktów pszczelich), cmentarz przy ul. Lipowej (prezentacja pomników przyrody, przybliżenie znaczenia starodrzewu w mieście, poznanie rzadko spotykanych gatunków drzew), ul. Marii Curie-Skłodowskiej, Miejska Pasieka Artystyczna Centrum Spotkania Kultur [180 min.].

Uroczyska Lublina – dr inż. Jan Kamiński KołoNaukowe "Krajobraz i Przestrzeń" KUL
Uroczyska miejskie to najbardziej dzikie fragmenty miejskiego krajobrazu, w których doświadczyć możemy przebywania w naturalnym otoczeniu bez konieczności wyjazdu poza Lublin. Podczas spaceru zaprezentowana zostanie ich specyfika, historia i występująca w nich roślinność. Obszary oglądane podczas spacerów są przedmiotem badań zespołu naukowców (KUL, IUNG, AGH). Wydarzenie kierowane do osób powyżej 12 roku życia [120 min.].

Zielona sieć rowerem – dr inż. Jan Kamiński KołoNaukowe "Krajobraz i Przestrzeń" KUL
Rowerowy przejazd dla młodzieży i dorosłych mający na celu poznanie najciekawszych fragmentów lubelskiego systemu terenów zieleni, które tworzą rozległą sieć opartą przede wszystkim na dolinie Bystrzycy oraz suchych dolinach i wąwozach. Uczestnicy poznają wybrane elementy systemu, sposób ich zagospodarowania, funkcjonowania, powiązania z terenami mieszkalnymi. Doświadczą udanych rozwiązań oraz problemów związanych z łącznością i jakością systemu. Odwiedzą też miejsca, które obecnie są trudno dostępne, a mogłyby stanowić ważne powiązania. Wydarzenie kierowane do osób powyżej 12 roku życia, posiadających kartę rowerową [180 min.].