Uświetnienie Jubileuszowego Roku Akademickiego Koncertem Inauguracyjnym w ramach „Vivat UMCS, Vivat Lublin”

Koncert w wykonaniu Chóru Akademickiego im. J. Czerwińskiej i Orkiestry Trybunału Koronnego pod dyr. U. Bobryk, E. Śliwkiewicz-Cisak – akordeon, Piotr Chilimoniuk – fortepian, Aleksandra Bubicz – mezzosopran, Tomasz Dajewski – taniec i choreografia /prawykonanie lubelskie/.

Na przestrzeni wieków łaciński tekst liturgii katolickiej determinował skład i stylistykę form muzycznych, w których występował. Martin Palmieri śmiało łamie dotychczasową tradycję wprowadzając do formy mszy elementy muzyczne i cechy stylistyczne tanga. Dusza narodu Ameryki Południowej  szczerze odzwierciedlana w tangu argentyńskim przeniesiona do środkowoeuropejskiej Musica Sacra wydaje się trudne do pogodzenia. Ale tak samo jak tango przynosi melancholię i radość, tak fraza tekstów liturgicznych buduje olbrzymie napięcie. Martin Palmieri korzysta z tych podwójnych napięć i tworzy olbrzymi ładunek ekspresji, zachowując oryginalną i niezwykłą formę twórczą. Misa Buenos Aires porywa słuchaczy w świat liturgii przedstawiony urzekającą stylistyką tanga. Zestawienie lirycznych, uduchowionych partii mezzosopranu i bandoneonu z ruchliwymi partiami  chóru, fortepianu i orkiestry smyczkowej tworzy niespotykany koloryt brzmienia. Obligatoryjne barokowe techniki kompozytorskie profilowane przepiękną dynamiką i wizerunkiem niezwykle uatrakcyjniają współczesną kompozycję Martina Palmieriego.

    Autor
    Anna Jakubaszek