Uroczystości główne

 9.01                          

                       

Zbiórka publiczna „Absolwenci swojej Chatce”

Zbiórka publiczna na rzecz przebudowy i remontu Sali Widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”. Zbiórka będzie prowadzona poprzez sprzedaż cegiełek. Sprzedaż będzie prowadzona w formie bezpośredniej oraz elektronicznie, za pośrednictwem strony internetowej. Cegiełki będą także dystrybuowane podczas wszystkich wydarzeń kulturalnych organizowanych przez ACK UMCS „Chatka Żaka”.

13.01

Twarze UMCS

Prezentacja w TVP Lublin oraz Radiu Centrum sylwetek osób związanych z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, poprzez przedstawienie ich osiągnięć i sukcesów zawodowych. Projekt ma na celu zainspirowanie studentów do większej aktywności społecznej i naukowej w trakcie studiów. Osoby, które odniosły sukcesy, często poza samą edukacją i zaliczaniem egzaminów, zaangażowane były w różne działania poza uczelnią.

30.05

Noc Uniwersytetów

Impreza popularnonaukowa organizowana przez UMCS, Uniwersytet Przyrodniczy oraz Uniwersytet Medyczny. W ramach wydarzenia organizowane będą wspólne prezentacje osiągnięć naukowych, sportowych oraz artystycznych Uczelni. W programie przewidywane są m.in. pokazy naukowe, prezentacje artystyczne, zawody sportowe.

14.06

I Zjazd Absolwentów UMCS

W ramach Zjazdu na terenie Targów Lublin S.A. odbędzie się Piknik Absolwentów i Przyjaciół UMCS. Udział w nim wezmą władze Uczelni, absolwenci, pracownicy, studenci, jak również przedstawiciele władz miasta oraz jego mieszkańcy.

22-23.10

Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

Spotkanie  Rektorów z Uniwersytetów z całej Polski w Muzem Lubelskim na Zamku.

22.10

Nadanie tytułu doktora honoris causa Adamowi Rotfeldowi

23.10
Uroczysta inauguracja roku akademickiego

Uświetnieniem roku jubileuszowego będzie Koncert Inauguracyjny w ramach „Vivat UMCS, Vivat Lublin”