Komitet organizacyjny

dr hab. Stanisław Michałowski prof. nadzw.

prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz

prof. sztuk muz. Urszula Bobryk

dr hab. Ryszard Mojak prof. nadzw.

prof. dr hab. Ryszard Dębicki

prof. dr hab. Kazimierz Trębacz

dr hab. Radosław Dobrowolski prof. nadzw.

dr hab. Stefan Korczak prof. nadzw.

prof. dr hab. Władysław Janusz

prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

dr hab. Robert Litwiński prof. nadzw.

dr hab. Zbigniew Pastuszak prof. nadzw.

prof. dr hab. Ryszard Bera

dr hab. Teresa Pękala prof. nadzw.

prof. dr hab. Grzegorz Janusz

prof. zw. Artur Popek

prof. dr hab. Ryszard Szczygieł

prof. dr hab. Jan Mazur

mgr Grażyna Elżbieta Fiok

dr Bogusław Kasperek

mgr Barbara Wybacz

mgr Magdalena Kozak-Siemińska

 

Koordynatorzy Wydziałowi ds. obchodów 70-lecia UMCS

 

prof. nadzw. Krzysztof Bartnik
prof. dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak             
            
dr Mariusz Niedźwiedź
prof. Irena Malinowska
dr Mirosław Łoboda
mgr Krzysztof Trojnar
mgr Joanna Kuropatnicka
mgr Artur Markowski
dr hab. Jan Rodzik
dr Małgorzata Kuśpit
mgr Sylwia Skotnicka
doc. dr Wiesław Tekely