Koordynator UMCS ds. obchodów 70-lecia UMCS

mgr Anna Jakubaszek

tel. 81 537 54 82

e-mail: anna.jakubaszek@poczta.umcs.lublin.pl

    Autor
    Anna Jakubaszek