prof. Marian Harasimiuk

 

 

Film Twarze UMCS vol. 8

Rocznik 1941, urodzony  w Lublinie.

Ukończył w 1958 r. znakomite wówczas Liceum im. Hetmana Jana Zamoyskiego.

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej pojawił się jako student I roku geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi w roku 1959. Jeszcze jako student, w roku 1962 rozpoczął pracę na stanowisku technika (za 600 złotych miesięcznie) - i tak się  rozpoczęła   wspinaczka  po stopniach „kariery”  uniwersyteckiej: 1964 - dyplom  magistra, 1973 - dyplom doktora, 1981 - dyplom doktora habilitowanego, 1990 - tytuł profesora. „Kariera” uniwersytecka miała wymiar 3D:

  1. Badania naukowe (geografia, geomorfologia, geologia, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne) i publikacje (łącznie ponad 300) będące ich rezultatem, a w konsekwencji uzyskiwane kolejne stopnie i tytuł naukowy.

  2. Praca na rzecz uniwersytetu:  kierownik Pracowni  LZW,  Kierownik Zakładu Geologii, Kierownik Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania (od 2011 r.), Kurator Zakładu Ochrony  Środowiska, prodziekan Wydziału (1987-1990), dziekan Wydziału (1990-1993), prorektor Uniwersytetu (1993-1999), rektor Uniwersytetu (1999-2005) - łącznie 18  lat nieprzerwanej pracy w administracji uniwersytetu w jakże trudnym okresie - od przełomowego okresu transformacji ustrojowej w kraju (i na uczelni), po członkowstwo Polski w Unii Europejskiej i włączenie się  środowiska akademickiego w europejską przestrzeń edukacyjną i naukową. W latach 2005-2013 kierownik Studium doktoranckiego z geografii. Członek Komisji Senackich i Przewodniczący Konwentu UMCS (od 2012 r.).

  3. Praca na rzecz środowiska akademickiego w skali kraju: od przewodniczącego Krajowego Komitetu Koordynacyjnego Studenckich Kół Naukowych Geografów (1963-1965) i kierownika Komisji Nauki w Radzie Okręgowej ZSP, przez pracę w zarządach towarzystw naukowych na szczeblu krajowym i lubelskim (Polskie Towarzystwo Geograficzne, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich), po stanowisko przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (2002-2005), członkostwo w Radzie Nauki przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i stanowisko wiceprzewodniczącego Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk (od 2006 r.). Także ekspert i recenzent Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań Rozwojowych oraz recenzent wielu przewodów doktorskich, habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułów profesora. Za działania na rzecz współpracy środowisk akademickich Polski i Ukrainy (w tym prace nad  utworzeniem Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie) wyróżniony w roku 2005 godnością doctora honoris causa Uniwersytetu w Dniepropietrowsku. Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (od 2011 r.).

Praca na uniwersytecie  to nauka - dydaktyka - administracja. Prof. Marian Harasimiuk jest promotorem 320 prac magisterskich z geografii i turystyki oraz 15 doktoratów. Był współinicjatorem reorganizacji i modernizacji programu studiów  geograficznych (1989-1992), współorganizatorem międzywydziałowego kierunku studiów - ochrona środowiska (wspólnie z Wydziałem Chemii) w latach (1990-1993),  współinicjatorem i współorganizatorem Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (2010-2011) i nowego kierunku studiów na Wydziale - Gospodarka przestrzenna (pierwsze studia inżynierskie na Uniwersytecie), cieszącego się  dużym powodzeniem wśród kandydatów na studia.

Od ponad 40 lat prof. Marian Harasimiuk uczestniczy w  wielu działaniach na rzecz rozwoju Lublina i województwa lubelskiego oraz na rzecz ochrony środowiska w skali regionu. Wielokrotnie pełnił funkcje w  wojewódzkich organach doradczych związanych z ochroną środowiska. Obecnie jest przewodniczącym Rady Naukowej Zespołu Lubelskich parków krajobrazowych, członkiem Rad Naukowych Parków Narodowych: Poleskiego i Roztoczańskiego, członkiem Rady Rozwoju Lublina.

A prywatnie: żonaty - dr Krystyna Harasimiuk - również geograf, autorka czterech książek; syn Michał (fizyk) i córka Dominika (prawnik) - obydwoje absolwenci UMCS. Dwuletni wnuk - Antoś (syn córki).

Wszystkie wolne chwile (niestety wciąż nieliczne) stara się spędzać  aktywnie w bajkowym ogrodzie między Nałęczowem i Kazimierzem Dolnym. Z zamiłowania i trochę ze „zboczenia” zawodowego podróżnik (od Ziemi Ognistej po północne krańce Spitsbergenu i od Parków Narodowych USA po Borneo w Azji SE, prawie wszystkie kraje europejskie, północna Afryka - Egipt, Kenia, Maroko). Podróż  życia - 4 000 km po drogach i bezdrożach subsaharyjskiego Sahelu (2011 rok) wspólnie z żoną i przyjaciółmi - geografami.

Książki i muzyka (głównie barokowa, klasyczna i romantyczna) wypełniają resztę chwil wolnych od nauki, ogrodu, podróży i zabaw z wnukiem.

Wciąż pracujący i aktywnie działający emerytowany (formalnie) profesor - człowiek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, związany z naszą Uczelnią od 55 lat.