Henryk Raabe

Kadencja  

24.10.1944 - 31.08.1948

   
 

Tadeusz Kielanowski

Kadencja

1.09.1948 - 31.12.1949

 

Boghdan Dobrzański

Kadencja

1.01.1952 - 31.08.1955

 

 

Andrzej Burda

Kadencja

1.09.1955 - 7.05.1957

   

Adam Paszewski

Kadencja

8.05.1957 - 31.08.1959

   
 

Grzegorz Leopold Seidler

Kadencja

1.09.1959 - 11.04.1969

   

Zbigniew Lorkiewicz

Kadencja

1.07.1969 - 30.09.1972

   
 

Wiesław Skrzydło

Kadencja

1.10.1972 - 31.08.1981

   

Tadeusz Baszyński

Kadencja

1.09.1981 - 21.05.1982

   
 

Józef Szymański

Kadencja

24.05.1982 - 31.08.1984

   

Stanisław Uziak

Kadencja

1.09.1984 - 31.08.1987

   
 

Zdzisław Cackowski

Kadencja

1.09.1987 - 30.11.1990

   

Eugeniusz Gąsior

Kadencja

1.10.1990 - 14.08.1993

   
 

Kazimierz Goebel

Kadencja

24.09.1993 - 31.08.1999

   

Marian Harasimiuk

Kadencja

1.09.1999 - 31.08.2005

   
 

Wiesław Kamiński

Kadencja

1.09.2005 - 31.08.2008

   

Andrzej Dąbrowski

Kadencja

1.09.2008 - 31.08.2012

   
 

Stanisław Michałowski

Kadencja

1.09.2012 - 2016