Stanisław i Lech Leszczyńscy

 

ur. 27.08.1926 r. w  Liśniku Dużym.

Wykształcenie wyższe - magister AWF Warszawa /1952 r./ oraz ukończone 4-letnie Studia Choreograficzne CPARA - nauczyciel, starszy wykładowca Centrum Kultury Fizycznej UMCS w Lublinie; Założyciel, Dyrektor Senior, Kierownik Artystyczny i Choreograf Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.

Od września 1941 roku do końca okupacji brał czynny udział w Batalionach Chłopskich w obwodzie II – gm. Kraśnik, Okręg IV-ty pod pseudonimem „Czarny” we wszystkich akcjach zbrojnych pod dowództwem majora Bolesława Resztaka pseudonim „Słotkowski”. Pod koniec okupacji uczestniczył w akcji „Burza” Armii Krajowej.Za dzielność, poświęcenie i ofiarną walkę w obronie Ojczyzny został odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Jest aktywnym działaczem wielu organizacji kombatanckich i społecznych. Między innymi: Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, Stowarzyszenie Szarych Szeregów,Stowarzyszenie Batalionów Chłopskich,Stowarzyszenie Synów Pułku,jest honorowym członkiem Rodziny Katyńskiej (teść zginął w Katyniu), współpracuje aktywnie ze Związkiem Sybiraków (żona w latach 1940-1946 była zesłana do Kazachstanu), jest honorowym członkiem Ligi Obrony Kraju w Nałęczowie i Koła Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Swoją pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel w szkole podstawowej w Trzydniku pow. Kraśnik. Tu rozpoczął swoją działalność społeczną. Założył drużynę harcerską, młodzieżowy zespół tańca ludowego, prowadził aktywną działalność oświatową i kulturalną na rzecz środowiska i powiatu. Pełnił funkcję powiatowego kierownika organizacyjnego Związku Młodzieży „Wici”, działał w PSL Mikołajczykowskim, w Związku Nauczycielstwa Polskiego, a w Gminnej Radzie pełnił funkcję przewodniczącego.Doceniając jego pracę Kuratorium Okręgu Szkolnego powołało go na nauczyciela Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, a następnie powierzyło mu odpowiedzialne stanowisko Kierownika Samodzielnego Referatu Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego, które pełnił przez 10 lat. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie  i od 1953 roku pracuje jako starszy wykładowca w Centrum Kultury Fizycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W tym samym roku założył Zespół Tańca Ludowego UMCS, który do dziś reprezentuje Polskę w kraju i za granicą w różnych krajach świata. Opracował dla Zespołu ponad 20 godzin repertuaru zawierający folklor taneczny wszystkich regionów Polski, tańce narodowe oraz sekwencję patriotyczną pt. „Dochodzenie Polski do Niepodległości”.Zespół jest dobrze znany ludności w całym kraju – dał ponad 9000 koncertów w większości województw.Odbył 307 wojaży zagranicznych do 56 krajów na 5 kontynentach, gdzie dał niezliczoną ilość koncertów rozsławiając Polskę i polską kulturę narodową. Wielokrotnie w koncertach uczestniczyły najważniejsze osobistości krajów i głowy państw oraz tłumy publiczności.Zespół pod kierownictwem K. S. Leszczyńskiego czterokrotnie występował przed Papieżem Janem Pawłem II – w Castel Gandolfo, Ieper (Belgia), Watykanie i w Kijowie (Ukraina).Koncertował w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, którego dochód przeznaczony był na pomoc dzieciom Trzeciego Świata. W siedzibie UNESCO w Wiedniu uczestniczył w programie UNESCO – UNICEF, który był transmitowany przez telewizję na cały świat, a dochód przeznaczony został na pomoc dzieciom z biednych krajów. Reprezentował kontynent europejski na międzynarodowym festiwalu i uroczystym otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Seulu (Korea) w 1988 r., na Dniach Lublina w Wiedniu, podczas Dnia Polskiego na EXPO – 92 w Sewilli (Hiszpania), EXPO–2000 w Hanowerze (Niemcy), na Międzynarodowej Wystawie Gospodarczo-Turystycznej EUROGATE–2000 w Taipei (Tajwan), na X Międzynarodowych Targach Turystycznych HOLIDAY WORD – 2001 w Pradze (Czechy) dla ministrów i wystawców z ponad 70 krajów.

Najdłuższe tournée Zespół odbył w 1967 roku po Francji i Szwajcarii. Podczas 72 dni dał 67 koncertów, w tym 23 w paryskim teatrze „Bobino”. Zawsze i wszędzie godnie i z największym pietyzmem reprezentuje Polskę i jej bogatą kulturę narodową a koncerty Zespołu były transmitowane przez Inter i Eurowizję oraz telewizyjno-radiowe programy lokalne wielu krajów na całym świecie.Bardzo często z ust władz miast i organizatorów – obcokrajowców padały słowa: „Jesteście najlepszymi ambasadorami Polski – przybliżacie nam swój kraj”.Jako wielki patriota obok działalności artystycznej i wychowawczej wykazuje dużą aktywność społeczną. To dzięki K.St.Leszczyńskiemu i Zespołowi pozyskana została i przekazana Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Lublinie karetka pogotowia marki Mercedes oraz łóżka szpitalne.Dzięki jego inicjatywie powstała Fundacja „Pod Wspólnym Dachem” (polsko-holenderska), która niesie pomoc ludziom niepełnosprawnym. Dzięki temu wybudowane zostały trzy Domy Opieki Społecznej w Kazimierzówce k/Lublina. Została nawiązana współpraca gospodarcza regionu Fayoum (Egipt) z województwem lubelskim. Otrzymana nagroda FVS z Hamburga przez St. Leszczyńskiego w całości przekazana została na Centrum Zdrowia w Warszawie w 1972 r. Nawiązana została współpraca naukowa miedzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej a Uniwersytetem im. Franciszka Palackého w Ołomuńcu,Uniwersytetem w Niemczech, Uniwersytetem we Francji i Lwowie. Wychowankowie Zespołu pełnią wiele poważnych stanowisk w kraju i za granicą. Są dyrektorami szkół, banków, przedsiębiorstw, są prokuratorami, a także konsulami w różnych krajach np. w Szwecji, Belgii, Kanadzie, we Włoszech, są kierownikami ponad 40 zespołów folklorystycznych w różnych zakątkach kraju. Wiele uwagi poświęca Polonii na wszystkich kontynentach, w krajach zachodnich, ale przede wszystkim wschodnich. Pamięta, że dopiero od niedawna mogą bezkarnie przyznawać się do swego polskiego pochodzenia, do tego, że są Polakami, wiezie im z radością cząstkę Polski. Zespół i jego koncerty budzą poczucie dumy w Polakach na Ukrainie, Białorusi, Łotwie, Litwie i Kazachstanie. Wzruszające jest kiedy widzi się często łzy szczęścia na twarzach tych Polaków oglądających koncert pełen patriotyzmu i Polskości. Jako patriota i wychowawca oddziaływuje na studentów tak, aby ich zachowanie i kultura osobista nie budziła zastrzeżeń. Oprócz zwiedzania różnych krajów odwiedzali polskie cmentarze rozsiane niemal po całym świecie, przy których modlili się, śpiewali pieśni religijne i patriotyczne.

Liczne koncerty w Japonii rozmiłowały młodzież akademicką w Tokio, Osace i innych w polskiej kulturze i folklorze. Z pasją uczyli się tańców i pieśni polskich, kupowali a nawet sami szyli narodowe i ludowe stroje polskie. Stałe koncerty z Zespołem Tańca Ludowego UMCS spowodowały, że przyjeżdżali chętnie do Polski, aby poznać kraj, którym tak się zafascynowali. Wzruszające były koncerty w Langolen – Anglia dla obłożnie chorych polskich weteranów II Wojny Światowej, którzy podczas trwania koncertu płakali i głośno szlochali a Zespół razem z nimi. Na życzenie amerykańskiego impresario Jana Wojewódzki K.St. Leszczyński opracował z Zespołem Tańca Ludowego UMCS choreografię i program do muzyki Polskiej Orkiestry Włościańskiej im. Karola Namysłowskiego z Zamościa pod tytułem „Moje strony”. Prezentowane występy Zespołu wraz z Orkiestrą Namysłowiaków podbiły serca publiczności na Festiwalu we Francji i podczas miesięcznego tournée po USA i Kanadzie.Za działalność patriotyczną oraz rozsławianie Polski i jej kultury narodowej na świecie, za wielkie zaangażowanie społeczne został wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi i folklorystycznymi m. in: Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą, Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Orderem Suwerenności Świętego Stanisława Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą nadanym przez Mistrza Wielkiego i Kapitułę w Londynie, Najwyższym Odznaczeniem Folklorystycznym Austrii, Medalami Jubileuszowymi za pomoc Kościołowi Rzymskokatolickiemu i Polakom na Ukrainie, Medalem „Meritus Patriae” przyznanym przez Zarząd Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” za zasługi i wieloletnią działalność na rzecz odrodzenia i pielęgnowania tradycji, języka i kultury ojczystej Polaków na Wschodzie, Medalem Zasłużony dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przyznanym przez Senat Akademicki, Dyplomem Honorowej Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Złotym Medalem Wspólnoty Polskie i wiele innych. Założył wiele zespołów tańca ludowego, z których kilka działa do dziś (Zespół Akademii Medycznej, Zespół Kraśnik, Zespół Ziemi Chełmskiej, Robotniczy Zespół „Gracja”. Zawsze chętnie pomaga zespołom w kraju i za granicą. W Brześciu uczył tańców polskich zespoły białoruskie „Radość”, „Budowlani” i „Breszczanka”. Będąc z Zespołem Tańca Ludowego UMCS w USA na prośbę kierownika zespołu księdza Bronisława Wojtyło w Chicago, pomagał przygotować jego zespół do Festiwalu Zespołów Polonijnych w Rzeszowie. Dzięki tej pomocy Zespół otrzymał na Festiwalu I-szą nagrodę. Jest pomysłodawcą i twórcą 3-letniego Studium Folklorystycznego dla Instruktorów Zespołów Polonijnych w Lublinie. Uczestnicy Studium z różnych krajów świata wyposażani są w wiedzę teoretyczną i praktyczną potrzebną do prowadzenia zespołów polonijnych. Dotychczas szkoliło się około 3,5 tysiąca osób, a rezultaty ich pracy widoczne są na Światowych Festiwalach Polonijnych odbywających się co 3 lata w Rzeszowie. K. S. Leszczyński jest: aktywnym członkiem Polskiej Sekcji CIOFF jako ekspert od spraw folkloru, członkiem Światowej Organizacji Folklorystycznej IOV, członkiem Kapituły „Serce dla Serc”, posiada tytuł twórcy do spraw folkloru w Ministerstwie Kultury i Sztuki

Jest autorem licznych opracowań książkowych:

1. „Pieśni i tańce lubelskie” – Aleksander Bryk, Stanisław Leszczyński, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1970 r.

2. „Tańce lubelskie” – Stanisław Leszczyński, Polonijne Centrum Kulturalno-Oświatowe, Lublin 1976 r.

3. „Tańce lubelskie” w wersji polsko-angielskiej – Stanisław Leszczyński, Polonijne Centrum Kulturalno-Oświatowe, Lublin 1977 r.

4. „Tańce lubelskie” w wersji polsko-francuskiej – Stanisław Leszczyński, Polonijne Centrum Kulturalno-Oświatowe, Lublin 1980 r.

5.„Tańce lubelskie” w wersji polsko-angielskiej – Stanisław Leszczyński, Polonijne Centrum Kulturalno-Oświatowe, Lublin 1986 r.

6. „Folklor wiecznie żywy” – Janina i Stanisław Leszczyńscy, Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza, Lublin 1996 r.

Panu Leszczyńskiemu nadano godność honorowego członka Zespołu Regionalnego „Wisła” w Wiśle oraz otrzymał honorowe obywatelstwo

Miasta Selczuk – Turcja, Miasta Rexburg – USA, Miasta Włodawy, Sawina i Gościeradowa w województwie lubelskim, Rytwian w województwie świętokrzyskim, Ziemi Wolińskiej – Świnoujście.

Film Twarze UMCS vol. 6


Starszy wykładowca Centrum Kultury Fizycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jest dyrektorem, kierownikiem artystycznym i choreografem Zespołu Tańca ludowego UMCS w Lublinie. Ukończył studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS, na kierunku Pedagogika Kulturalno-Oświatowa a następnie kurs kwalifikacyjny w Gdańsku z zakresu tańca ludowego organizowany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz COMUK. Jest instruktorem I kategorii w dziedzinie tańca ludowego. W latach  1971-76 był tancerzem w Zespole Tańca Ludowego „HANKA” oraz  w Zespole Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  Był instruktorem -choreografem w Zespole Tańca Ludowego PSS „SPOŁEM” w Świdniku.  W latach 1984-86 prowadził zespół taneczny w dzielnicy mieszkaniowej „Czechów” w Lublinie.

Od szeregu lat jest jurorem  Przeglądów Szkolnych Zespołów Artystycznych. Od 1995 r. prowadzi zajęcia jako choreograf w Studium Folklorystycznym dla Instruktorów Zespołów Polonijnych w Lublinie. Od 2009 r. jest Dyrektorem Studium Folklorystycznego dla Instruktorów Zespołów Polonijnych w Lublinie. Systematycznie bierze udział w licznych szkoleniach instruktorskich prowadzonych na terenia całej Polski. Szkoli w Zespole Tańca Ludowego UMCS stypendystów polonijnych z Brazylii, Litwy, Ukrainy, Rosji, Białorusi. Od 1986 r.  prowadzi zajęcia na specjalnym kursie polskich tańców na Uniwersytecie w Fukuoka, Kobe, Fukushima, Sapporo, Sendai i Tokyo.W 1986 r. był zastępcą dyrektora do spraw artystycznych na zgrupowaniu zespołów na VII Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie. Brał udział w konferencjach na temat wymiany młodzieży, budowania przyjaźni i pokoju na świecie, które odbyły się  m.in.: w Niemczech, Tunezji, Węgrzech, Słowacji, Francji, Meksyku, Tunezji, Maroko, Bułgarii.

Mgr Lech Leszczyński swoją pracę dydaktyczną łączy z twórczą działalnością artystyczną w Zespole Tańca Ludowego UMCS i w Zespole Tańca Ludowego „Leszczyniacy” w Świdniku, który założył w roku szkolnym 1983/84 i do dnia dzisiejszego jest jego  kierownikiem artystycznym i choreografem. Od 1980 r. wraz z Zespołem Tańca Ludowego UMCS i Zespołem Tańca Ludowego „Leszczyniacy” w Świdniku reprezentował Polskę na 5 kontynentach biorąc udział w licznych festiwalach folklorystycznych i tournée artystycznych. Jest twórcą wielu opracowań muzycznych i choreograficznych, autorem książki „Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego 1984-1988”, producentem płyty CD „Kolędy i Pastorałki”, CD „Leszczyniacy” w wykonaniu Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego w Świdniku. Jako choreograf współpracuje z Teatrem Lalki i Aktora im. H.CH. Andersena w Lublinie. Jest wybitnym działaczem społecznym m.in. organizatorem wielu koncertów charytatywnych z udziałem Zespołu Tańca Ludowego „Leszczyniacy”w Świdniku i Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także działaczem, wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego UMCS w Lublinie oraz założycielem i wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego „Leszczyniacy” w Świdniku.

W ostatnich latach wraz z ZTL UMCS i ZTL „Leszczyniacy występował w różnych ważnych wydarzeniach regionu lubelskiego, w kraju oraz poza jego granicami tj: 2008-Węgry(2x), Kanada, Białoruś, 2009-Niemcy, Francja, Tunezja, Węgry, 2010-Węgry, Estonia,  Finlandia, Niemcy, Tunezja, Ukraina, 2011-Słowacja, Ukraina, Austria, Hiszpania, Francja, 2012-Niemcy, Rumunia.