Wybrane wydarzenia

23.10.1944  Powołanie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Rektorem Uniwersytetu zostaje prof. dr hab. Henryk Raabe

14.01.1945    Pierwsza uroczysta inauguracja roku
akademickiego 1944/1945

10.01.1946  Przekazanie przez  Zarząd Miasta Lublin parceli o powierzchni blisko 20 ha na budowę miasteczka uniwersyteckiego
11.01.1946  Założenie chóru akademickiego pod kierownictwem prof. dr. hab. Adama Wyleżyńskiego
12.09.1949  Powołanie Wydziału Prawa. Pierwszym dziekanem zostaje prof. dr hab. Aleksander Wolter
1950  Nadanie pierwszego doktoratu honoris causa UMCS Irenie Joliot-Curie i Fryderykowi Joliot-Curie

12.08.1952 Powołanie do życia Wydziału Humanistycznego. Pierwszym dziekanem zostaje prof. dr hab. Józef Garbacik

1953   Założenie Zespołu Tańca Ludowego UMCS pod kierownictwem Stanisława Leszczyńskiego

1954   Oddanie do użytku domu akademickiego „C” – „Cebion”

1956  Nawiązanie współpracy z uniwersytetem we Lwowie

23.10.1958  Inauguracja roku akademickiego i odsłonięcie tablicy poświęconej rektorowi UMCS prof. Henrykowi Raabe

Galeria zdjęć

21.12.1960  Pierwsze obrony doktorskie na Wydziale Humanistycznym

1963  Budowa gmachu Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi

23.10.1964  Uroczyste odsłonięcie pomnika Marii Curie-Skłodowskiej

Galeria zdjęć

październik 1964  Pierwsze studenckie „Kozienalia”

Galeria zdjęć

29.05.1966   Zjazd Rektorów Uniwersytetów Polskich w Lublinie z udziałem ministra Henryka Jabłońskiego

Galeria zdjęć

12–17.09.1967 XX Zjazd Fizyków Polskich. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Zjazdu  zostaje prof. dr hab. Włodzimierz Żuk

1972 Oddanie do użytku gmachu Fizyki Doświadczalnej

21.07.1974  Uroczystości dekoracji sztandaru UMCS Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski

 

15.01.1975 Podpisanie porozumienia między Towarzystwem „Polonia” i UMCS w sprawie utworzenia Polonijnego Centrum Kulturalno-Oświatowego

7.03.1977  Wizyta delegacji UMCS w Lock Haven (USA)

15.09.1978  Wizyta ambasadora Francji Serge'a Boideroix

1978/1979 Budowa Rektoratu oraz Wydziału Ekonomicznego (tzw. część „C”)

Galeria zdjęć

1979  Powstanie w UMCS ośrodka badań nad technologią światłowodów pod kierownictwem prof. Andrzeja Waksmundzkiego

15.05.1979  Uruchomienie implantora jonów w Zakładzie Fizyki Jądrowej

Galeria zdjęć

14.10.1980  Pierwsza inauguracja zajęć w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców

31.03.1980 Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy UMCS a Instytutem Nawozów Sztucznych w Puławach oraz z „Permedią” w Lublinie

15.05.1981  Pierwsze demokratyczne wybory Rektora UMCS. Został nim prof. Tadeusz Baszyński

Galeria zdjęć

16.01.1984 Otwarcie Ośrodka Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Française

4.07.1984 Wmurowanie aktu erekcyjnego pod rozbudowę Biblioteki Głównej UMCS

Galeria zdjęć

28.04.1987  Podpisanie umowy o współpracy UMCS i Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Czechosłowacja)

2.11.1988  Wizyta w UMCS króla Zairu Nymi Kweti Mbokashanga w towarzystwie Aleksandry i Cypriana Kosińskich

  8.09.1992 Wmurowanie aktu erekcyjnego pod rozbudowę Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
  4.05.1994  Podpisanie umowy o współpracy UMCS z Uniwersytetem w Nancy (Francja)
21.10.1995  Otwarcie Radia Centrum w ACK UMCS "Chatka Żaka"
24.10.1995 Uroczyste otwarcie budynku Biologii i Nauk o Ziemi
16.10.1997 Wizyta Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego w UMCS
23.10.1999 Uroczyste otwarcie nowego skrzydła Biblioteki Głównej UMCS
19.04.2000  Otwarcie nowego obiektu Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
30.05.2001 Ratyfikacja przez Senat UMCS Aktu Zawiązania Konfederacji Szkół Wyższych UMCS
8.07.2001   Podpisanie ramowej umowy o współpracy między UMCS a University of Newcastle z Callaghan (Australia)
4.04.2002 Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego gmachu Wydziału Humanistycznego
18.05.2006   Uroczystość nadania tytułu Honorowego Profesora UMCS prof. Andrijowi Boguckiemu z Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie
22.10.2007  Uroczystość nadania tytułu Honorowego Profesora UMCS prof. Xavierowi Coqueretowi z Uniwersytetu w Reims (Francja)

20.06.2011  Wizyta Ambasadora Ekwadoru Fabiana Valdivies
28.06.2011  Podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy UMCS, Uniwersytetu Nowego Jorku oraz Gminy Lublin

13.10.2011  „Alchemia Kobiet”, studencka inauguracja roku, zorganizowana w Roku Marii Skłodowskiej-Curie

Galeria zdjęć

25.10.2011 Podpisanie umowy o współpracy akademickiej pomiędzy UMCS a Uniwersytetem w Chinach

9.11.2011 Wernisaż wystawy pokonkursowej Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego: „Inspiracje Marią Curie-Skłodowską”

Galeria zdjęć

14.12.2011 Wystawa w Muzeum UMCS Skarby Czermna-Czerwienia, odkrytych przez naukowców z Instytutu Archeologii UMCS
 

12.03.2012 Wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego na UMCS

Galeria zdjęć

14.03.2012   Podpisanie umowy o utworzeniu wydziału zamiejscowego UMCS w Nowym Jorku (USA)

30.03.2012 Odsłonięcie rzeźby-ławeczki prof. Henryka Raabego

23.04.2012  Nagroda dla prof. dr. hab. Andrzeja Kokowskiego i jego zespołu w Plebiscycie National Geographic za odkrycie Skarbu w Czermnie-Czerwieniu

Galeria zdjęć

27.04.2012   Rektorem UMCS na kadencję 20122016 zostaje dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw.

28.05.2012 Pierwsze Absolutoria na Wydziale Politologii

12.06.2012   Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Xavierowi Coqueret

3.09.2012   Powołanie Uniwersytetu Dziecięcęgo UMCS

 

16.09.2012  UMCS na Pikniku Naukowym podczas IX Lubelskiego Festiwalu Nauki

Galeria zdjęć

 

12.12.2012  Uroczyste otwarcie I Filii Uniwersytetu Dziecięcego UMCS w Nałęczowie

Galeria zdjęć

1.02.2013   Wręczenie nagród Akademickim Mistrzom Sportu

4.03.2013 Podpisanie porozumienia z Lubelską Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie

15.03.2013   Drzwi Otwarte 2013

Galeria zdjęć

19.04.2013   Rozpoczęcie współpracy UMCS z Chevron

26.04.2013   „Lubelski Orzeł Biznesu 2012" dla UMCS

9.05.2013 Otwarcie Inkubatora Medialno-Artystycznego

Galeria zdjęć

21.05.2013  Powołanie na UMCS Lubelskiego Centrum Dokumentacji Historii Sportu

23.05.2013  Piknik Naukowy Uniwersytetu Dziecięcego UMCS

Galeria zdjęć

23-25.05.2013 I Festiwal Chórów Miast Partnerskich Lublina

Galeria zdjęć

8.06.2013  Noc Kultury w UMCS

Galeria zdjęć

8.06.2013  Absolutoria 2013

06.2013 UMCS po raz trzeci laureatem Ogólnopolskiego Programu Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów"

13.06.2013 Otwarcie Centrum UMCS w He Shuifa Art Museum w Chinach

12.06.2013  Inauguracja Lata Polonijnego 2013

25.06.2013 Podpisanie porozumienia o współpracy UMCS z TVP w Lublinie

7.08.2013 Klub AZS UMCS i Klub SPR Lublin rozpoczynają współpracę

3.09.2013 Wręczenie Stypendium im. Leopolda Ungera

27.09.2013   Prof. Iwona Hofman zostaje wybrana na prezesa Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (PTKS)

1.10.2013 Immatrykulacja studentów w roku akademickim 2013/2014

18.10.2013  Lubelska Gala Sportu Akademickiego - 6. miejsce dla UMCS w klasyfikacji generalnej AMP i 3. miejsca w klasyfikacji Uniwersytetów.

23.10.2013 Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014

5.11.2013  Uroczystość 60-lecia Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS

6.11.2013 Otwarcie Centrum Kultury i Sztuki Chińskiej He Shuifa UMCS

14.11.2013 18. urodziny Radia Centrum

 

22.11.2013 Podpisanie porozumienia UMCS z  Ukraińskim Uniwersytetem Katolickim we Lwowie.

4.12.2013 Wręczenie Rektorowi UMCS tytułu Ambasadora Lubelskiego Klubu Biznesu 2013 podczas Gali Lubelskiego Klubu Biznesu

11.12.2013 Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych

 

12.12.2013 Wizyta Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Leny Kolarskiej-Bobińskiej na UMCS

17.12.2013  Wigilia Uniwersytecka UMCS

 

9.01.2013 Wieczory Literackie z Marcinem Mellerem - dziennikarzem i podróżnikiem