Prorektor ds. Studenckich, prof. dr hab. Urszula Bobryk

Film Twarze UMCS vol.9

 

Profesor Zwyczajny Sztuk Muzycznych Urszula Bobryk ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie.

Od 1983 roku pracuje w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W roku 1990 uzyskała stopień doktora sztuk muzycznych oraz stopień doktora habilitowanego w 1994 r. w Akademii Muzycznej w Warszawie. W 1999 r. została powołana na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS. Tytuł naukowy profesora otrzymała w 2002 r., a stanowisko profesora zwyczajnego w 2005 r.

Od 1995 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Chóralistyki na Wydziale Artystycznym UMCS. W latach 2001–2005 sprawowała funkcję dyrektora Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego. W 2005 r. objęła stanowisko dziekana Wydziału Artystycznego UMCS i pełniła je przez dwie kadencje do 2012 r. Aktualnie od 2012 r. jest Prorektorem ds. Studenckich UMCS.

Badania naukowo-artystyczne prof. Urszuli Bobryk koncentrują się wokół wykonawstwa muzyki współczesnej polskiej i zagranicznej a’cappella i wokalno-instrumentalnej. W swej działalności dyrygenckiej preferuje prawykonania polskich kompozytorów współczesnych.

Jest promotorem dwóch rozpraw doktorskich, recenzentem ośmiu prac doktorskich, czterech habilitacyjnych i pięciu wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora. Wykształciła liczne grono dyrygentów, którzy odnoszą znaczące sukcesy artystyczne w kraju i za granicą.

W 1985 r. objęła kierownictwo artystyczne Chóru Akademickiego UMCS, który  prowadzi do chwili obecnej. Brała udział w festiwalach i konkursach na całym świecie, reprezentując na nich uniwersyteckie środowisko kulturalne. Prowadziła wykłady z dyrygentury chóralnej na Międzynarodowych Warsztatach Chóralnych w Madrycie, w Linz, brała udział w Światowym Sympozjum Muzyki Chóralnej Fort Lauderdale (USA). Koncertowała w wielu krajach Europy (Niemcy, Austria, Włochy, Francja, Hiszpania, Finlandia, Anglia, Węgry, Czechy), Turcji oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.